Compliant Office -
En digital samarbetsplattform med inbyggd regelefterlevnad


Den enda lösningen för digitalt samarbete och produktivitet i molnet med inbyggd regelefterlevnad. Samlat och integrerat i ett lättanvänt gränssnitt.

Ett modernt samarbetsverktyg


Dokumenthantering, internkommunikation och webbmöten har blivit en förutsättning för att den moderna arbetsplatsen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Compliant Office erbjuder alla dessa verktyg i ett samlat och integrerat gränssnitt så att du kan ta del av alla fördelar på ett och samma ställe.

Företagsmail och kalender

Webbmöten

Team chat

Filer & Dokument

Inbyggd regelefterlevnad


Boka en demo

1:56 min – Så här ser compliant office ut

Regelefterlevnad


Compliant Office och all infrastruktur som tjänsten vilar på, ISO-certifikat och säkerhetsprocesser är designade med Europeisk lagstiftning och regelefterlevnad som grund. Med Compliant Office kan du vara säker på att din information:

Lagras i säkerhetsklassade datacenter inom EU

Endast behandlas av ett företag med säte i Europa

Administreras av säkerhetsklassad personal inom EU

Skyddas av datalagstiftningen som gäller i EU

Är utom räckhåll för myndigheter utanför EU.


Boka ett möte

4:36 min – Informationssäkerhet och regelefterlevnad

Vi finns här för dig


I kontrast till många andra verktyg för digitalt samarbete kan Compliant Office leverera på sitt löfte om regelefterlevnad i enlighet med våra europeiska dataskyddslagar. Låt oss förklara hur det går till och låt oss hjälpa dig att fokusera på innovation genom konsultation, workshops och utbildningar inom:

Allmän rådgivning och jämförelse

Digital transformation

ISO 27001, 22301

GDPR och ENISA EUCS


Boka ett möte

0:57 min – Vi finns här och kan hjälpa dig

Hur kan vi hjälpa dig?