Cleura Cloud Partner program


Vårt Partner Program ökar din verksamhets förmåga att skapa kundtillväxt, tillgänglighet och regelefterlevnad på en global nivå.

Bli partner med det Europeiska molnet

Låt oss berätta hur Cleura kan hjälpa dig att utveckla din expertis och ditt företag.

Skapa värde

Ge dina kunder tillgång till en modern och avancerad molninfrastruktur som lyder under Europeisk lagstiftning.

Öka dina färdigheter

Öka er innovationsförmåga med öppen källkodsteknik för containers, automatisering, orkestrering och mycket mer.

Få en konkurrensfördel

Skapa nya affärer och öka användningen av molntjänster genom att lägga till det Europeiska molnet i er tjänsteportfölj.