Integratörer


Våra pålitliga integratörer är olika tjänsteleverantörer och konsultföretag som vi har en speciell relation med, en som sträcker sig längre än ett undertecknat partneravtal. Detta är betydande och inflytelserika leverantörer av IT-tjänster som delar vår världsbild, och de är avgörande för att göra molntjänster med inbyggd regelefterlevnad mer tillgängliga för allmänheten.

Välj din it-partner med omsorg

Molntjänster, och IaaS i synnerhet, är bara en av komponenterna i din digitala stack. Många organisationer lägger ut IT-projekt på tjänsteleverantörer och konsultföretag eftersom de behöver ett helhetsgrepp på sin digitaliseringsresa.

Här hittar du våra pålitliga integratörer som vi arbetar nära med. De erbjuder våra molntjänster som en del av sin portfölj och vi drar nytta av olika synergier mellan våra företag. De delar alla vår syn på världen och tillsammans strävar vi efter att förbättra europeisk digital suveränitet och självförsörjning genom att göra europeiska molntjänster mer tillgängliga för allmänheten.

Iver


Iver är en ledande nordisk digital transformationspartner med ett starkt multi-cloud-erbjudande. Med en kombination av dedikerade experter, managed services och en kultur där kunden står i centrum, driver vi digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och framgångsrik implementation. Löftet till våra kunder är tydligt: Vi lovar att alltid finnas ”Beside you”, ”Behind you” och ”Before you”.

Läs mer om Iver – Where technology meets business
Image