Vi är Cleura, det europeiska molnet.

Vi tror att en hållbar digital framtid grundar sig i friheten att skapa innovation.

Vår molnbaserade it-infrastruktur kombinerat med ett växande ekosystem av lösningsleverantörer och integratörer ger din organisation tillgång till viktig molnteknik som lyder under europeiska dataskyddslagar och förordningar.

Det europeiska molnet

Det europeiska molnet är den kombinerade styrkan hos innovativa tjänster och lösningar som strikt följer våra europeiska dataskyddslagar genom att använda digital it-infrastruktur med inbyggd regelefterlevnad.

Öppen källkod i grunden

Öppen källkod finns i hjärtat av vår verksamhet och vi har lång erfarenhet av att bygga och skala upp våra molninfrastrukturlösningar. Vi vet att samarbete mellan organisationer och gränser leder till fantastiska lösningar.

Vi engagerar oss i europeisk digital suveränitet och tror på en framtid som baseras på hållbara molntjänster och lösningar, byggda med öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad.