City Network
is now Cleura,
the European cloud!

We are Cleura, the European cloud.
We believe that a sustainable digital future begins with the freedom to innovate. That’s why we challenge the norm with a compliant and secure infrastructure. The ultimate foundation for innovation and complete control over your data.

We bring value to your business through vital cloud technology with full automation capabilities.
Read more about our story

City Network
är nu Cleura.
Det europeiska molnet!

We are Cleura, the European cloud.
Cleura är nästa etapp på vår spännande resa.

Allt som vi har åstadkommit som City Network, våra värderingar och vår starka grund är en del av vår stolta historia som vi alltid bär med oss.

Vårt nya varumärke tar avstamp i vår rika historia och gestaltar vår vision om en ljusare framtid för innovationer, företagande och framförallt för människor.
Läs vårt pressmeddelande
Image
Image

Öppen källkod i grunden

Öppen källkod finns i hjärtat av vår verksamhet och vi har lång erfarenhet av att bygga och skala upp våra molninfrastrukturlösningar. Vi vet att samarbete mellan organisationer och gränser leder till fantastiska lösningar.

Vi engagerar oss i europeisk digital suveränitet och tror på en framtid som baseras på hållbara molntjänster och lösningar, byggda med öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad.

Global räckvidd

Regelefterlevnad, närhet till slutkunderna, global räckvidd och hög tillgänglighet är kritiska aspekter för våra kunder och partners. Ett europeiskt moln med en världsomspännande räckvidd tillgodoser alla dessa behov.
Våra regioner och tjänster
Image