Vi är Cleura, det europeiska molnet.

Vi tror att en hållbar digital framtid grundar sig i friheten att skapa innovation.

Vår molnbaserade it-infrastruktur kombinerat med ett växande ekosystem av lösningsleverantörer och integratörer ger din organisation tillgång till viktig molnteknik som lyder under europeiska dataskyddslagar och förordningar.

Hur kan vi hjälpa din organisation?

Svara på ett antal frågor om din verksamhet och din IT-organisation så ger vi dig en indikation om vilken av våra molntjänster vi tror passar er samt hur vi kan hjälpa er vidare.
Prova vår molnguide

Öppen källkod i grunden

Öppen källkod finns i hjärtat av vår verksamhet och vi har lång erfarenhet av att bygga och skala upp våra molninfrastrukturlösningar. Vi vet att samarbete mellan organisationer och gränser leder till fantastiska lösningar.

Vi engagerar oss i europeisk digital suveränitet och tror på en framtid som baseras på hållbara molntjänster och lösningar, byggda med öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad.

Global räckvidd

Regelefterlevnad, närhet till slutkunderna, global räckvidd och hög tillgänglighet är kritiska aspekter för våra kunder och partners. Ett europeiskt moln med en världsomspännande räckvidd tillgodoser alla dessa behov.
Våra regioner och tjänster
Image