City Network
is now Cleura,
the European cloud!

We are Cleura, the European cloud.
We believe that a sustainable digital future begins with the freedom to innovate. That’s why we challenge the norm with a compliant and secure infrastructure. The ultimate foundation for innovation and complete control over your data.

We bring value to your business through vital cloud technology with full automation capabilities.
Read more about our story

Vi är Cleura,
det europeiska molnet.

We are Cleura, the European cloud.
Vi tror att en hållbar digital framtid grundar sig i friheten att skapa innovation.

Vår molnbaserade it-infrastruktur kombinerat med ett växande ekosystem av lösningsleverantörer och integratörer ger din organisation tillgång till viktig molnteknik som lyder under europeiska dataskyddslagar och förordningar.
Jobba med oss
Utforska våra tjänster
Image
Image

Öppen källkod i grunden

Öppen källkod finns i hjärtat av vår verksamhet och vi har lång erfarenhet av att bygga och skala upp våra molninfrastrukturlösningar. Vi vet att samarbete mellan organisationer och gränser leder till fantastiska lösningar.

Vi engagerar oss i europeisk digital suveränitet och tror på en framtid som baseras på hållbara molntjänster och lösningar, byggda med öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad.

Global räckvidd

Regelefterlevnad, närhet till slutkunderna, global räckvidd och hög tillgänglighet är kritiska aspekter för våra kunder och partners. Ett europeiskt moln med en världsomspännande räckvidd tillgodoser alla dessa behov.
Våra regioner och tjänster
Image