Compliant Cloud prislista

Vår kompletta prislista för Cleura Compliant Cloud visar exempel på olika konfigurationer och deras uppskattade kostnader. Prismodellen är enkel och baseras på en linjär prissättning där allokerade virtuella resurser övervakas per sekund, beräknas per timme och debiteras per månad. Månads- och timkostnaderna som vi listar är ungefärliga och baseras på kontinuerlig allokering av virtuella resurser.

Alla priser visas exklusive moms.
As from January 1, 2023, there will be updated price changes for IPV4, Virtual Routers, Microsoft SQL and data transfer will no longer be included in your account. Updated prices and changes are already listed below. Contact our support for any price related questions.

Exempel på virtuella instanser

Specifikation Enhet Kostn./tim Kostn./mån
Generic CPU Virtuell kärna SEK SEK
High Intensity CPU Virtuell kärna SEK SEK
GPU (Beta) Virtuell kärna SEK SEK
Server RAM GB SEK SEK
Low Latency Disk GB SEK SEK

Molnlagring

Typ Anteckning Debiteras per Kostn./tim Kostn./mån
Block storage System disk (ephemeral), volumes, snapshots, private images GB SEK SEK
Disaster recovery Inkl. 10 versioner GB SEK SEK
Object Storage Swift GB SEK SEK

Nätverksfunktioner

Typ Anteckning Debiteras per Kostn./tim Kostn./mån
IPV4   IP address SEK SEK
IPV6   IP address 0 SEK 0 SEK
Virtuella Routrar   Router SEK SEK
Datatrafik Datatrafik kostar SEK per GB. GB    

Mjukvara

Typ Anteckningar Debiteras per Kostn./tim Kostn./mån
MS Win Server Std   Debiteras linjärt per 2 vCPU 1,134375 SEK 816,75 SEK
Microsoft SQL Server Std Minimum 4 vCPU Debiteras linjärt per 2 vCPU 3,597855 SEK 2590,46 SEK
Microsoft SQL Server Ent Minimum 4 vCPU Debiteras linjärt per 2 vCPU 12,926355 SEK 9306,98 SEK

Övriga funktioner

Typ Anteckningar Debiteras per Kostn./tim Kostn./mån
Octavia LBaaS   LB SEK SEK
VPN     SEK SEK
IOPS     0 SEK 0 SEK