Miljödata förlitar sig på Cleura för 90 000 chefers arbetsmiljöarbete


Med ingångsvärdet att arbetet med personal och arbetsmiljö ska vara enkelt, strukturerat, smidigt och tydligt, hjälper det svenska bolaget Miljödata 90 000 svenska chefer med smarta verktyg för en sund arbetsmiljö.
Företaget levererar system för processtöd inom personal- och hälsorelaterade frågor till kunder inom både offentlig och privat sektor. Bland annat använder 80 procent av alla Sveriges kommuner Miljödatas tjänster där över 1 miljon medarbetare är anslutna till systemet.

Företagets produkter täcker in alla områden inom det systematiska arbetsmiljöområdet och inkluderar rehabstöd, arbetsskade- och tillbudsystem, från- och närvaroanmälan samt system för personalanteckningar.

Hur 90 000 chefer får tillgång till systemen? Miljödata förlitar sig på Cleura Public Cloud som leveransmodell.

Kundernas information om arbetsmiljö stannar i Sverige


– Genom att använda Cleuras publika molntjänst som drifttjänst för våra system säkerställer vi att informationen som våra kunder lägger i systemen stannar i Sverige, säger Erik Hallén, vd på Miljödata.

Företaget har ända sedan 2000-talets början levererat sina system som webbaserade lösningar. 2016 valde bolaget att lägga över driften på Cleuras publika moln från att tidigare ha levererat sina system från en egen datahall.

– Vi är en innovationsdriven organisation som jobbar med teknikutveckling. Men vårt fokus ska vara att utveckla det bästa tänkbara systemstödet för våra kunders arbetsmiljöarbete, förklarar Erik Hallén.
“Cleura’s work on certifications and compliance with standards were important reasons why we chose them. For example, by using Cleura’s cloud, we ensure that our customers comply with the General Data Protection Regulation.”
– Cleuras arbete med att certifieringar och efterlevnad av standarder var viktiga anledningar till att vi valde dem. Genom att använda Cleuras moln säkerställer vi exempelvis att våra kunder följer dataskyddsförordningen.

Driftsäkerhet och regelefterlevnad viktiga delar av samarbetet


I takt med större datamängder och att kraven på säkerhet, redundans och certifieringar av driften ökade, blev det uppenbart för Miljödata att det var svårt och tidskrävande att upprätthålla kunskapen för att erbjuda en säker drift själva. Bolaget beslutade därför att lägga ut driften för att på så sätt frigöra tid att utveckla bolagets egna lösningar. Efter en upphandling av it-drift föll valet på Cleura och företagets publika molntjänst.

Cleura var de som bäst levde upp till företagets krav på driftsäkerhet och redundans och affärsmodellen tillåter Miljödata att enbart betala för den datakraft som de för tillfället behöver.

Utöver detta pekar Erik Hallén på en annan viktig aspekt av valet av just Cleura.

– Cleuras arbete med att certifieringar och efterlevnad av standarder var viktiga anledningar till att vi valde dem. Genom att använda Cleuras moln säkerställer vi exempelvis att våra kunder följer dataskyddsförordningen.

Innovationer för friskare arbetsplatser och nya kunder som ett resultat av samarbetet

Samarbetet med Cleura har pågått under flera år och inneburit att nya innovationer kommit Miljödatas kunder till gagn.

– Genom att använda Cleuras tjänst object storage har vi möjliggjort för våra kunder att lagra mer data och information i systemen. Då kunderna får mer data, och dessutom allt samlat på en plats, får de större möjlighet att agera på den samlade informationen. På så sätt får de bättre underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket i sin tur skapar förutsättningar för friskare organisationer, kommenterar Erik Hallén.

På Miljödata är Cleura en strategisk partner i bolagets fortsatta expansion. Själva samarbetet i sig har inneburit att bolaget har fått flertalet nya kunder.

– Kundernas krav på driftsäkerhet, redundans och regelefterlevnad ökar hela tiden. I Cleura har vi en partner som säkrar att våra system alltid är tillgängliga och levereras i enlighet med lokala lagar och regler. Det i sin tur har lett till att vi har fått in nya och större kunder, som har just dessa aspekter som skall krav gentemot oss och i sina upphandlingar. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete med Cleura, avslutar Erik Hallén.

Mer information om Miljödata och deras system för en sund arbetsmiljö finns på www.miljodata.se.

Låt oss berätta mer

Vill du veta mer om hur Cleura kan lösa dina regulatoriska utmaningar, påskynda din digitaliseringsresa och öka din innovationstakt?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig för att berätta mer.