Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network deltar i det europeiska datainfrastrukturprojektet GAIA-X

juni 16, 2020
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur, meddelar att företaget har anslutit sig till GAIA-X-projektet. Målet med det europeiska projektet är att skapa ett förslag för nästa generations datainfrastruktur för regionen: ett säkert, enhetligt ramverk som uppfyller de högsta standarderna för digital suveränitet samtidigt som man främjar innovation. GAIA-X är ett EU-projekt som har initierats och leds av politiker, företag och forskare i Tyskland och Frankrike samt mer än 300 bidragande organisationer från hela Europa.

– Under de senaste 10-15 åren har Sverige och resten av EU sakta men säkert blivit helt beroende av några få företag utanför EU för att hantera vår datainfrastruktur. Detta hämmar inte bara möjligheten till självständigheten i världens största ekonomi, utan placerar också vår mest värdefulla tillgång, vår data, utanför den europeiska jurisdiktionen. Detta är inte en rimlig, hållbar eller acceptabel utveckling för de 446 miljoner människor som bor inom EU. Europa måste kunna skapa innovation utifrån sin egen digitala infrastruktur, baserad på europeiska värderingar och lagar. Som en förespråkare för laglig och kompatibel behandling av information  är jag mycket glad att City Network nu är en del av i det viktiga GAIA-X-projektet, säger Johan Christenson, VD och grundare av City Network.

Som en leverantör av molntjänster med inbyggd regelefterlevnad, samt både publika och privata molntjänster för it-infrastruktur baserade på den öppna plattformen OpenStack, kommer City Network att aktivt delta och bidra till GAIA-X-projektet. Närmare bestämt kommer företaget att delta i två av tre projektområden; det regulatoriska projektet samt det tekniska projektet.

GAIA-X är ett öppet projekt och under utveckling där en del handlar om att certifiera infrastrukturleverantörer för att tydliggöra att de följer projektets standarder. Som en del av sitt engagemang kommer City Network att arbeta för att uppfylla denna certifiering och därmed bli en certifierad GAIA-X-leverantör.

– Den 4 juni publicerade parterna i GAIA-X-projektet olika dokument som presenterade ett första koncept och resultat. På grundval av detta startades en nästa fas med en bred europeisk process för att fortsätta utveckla projektet. GAIA-X kommer att linjera med den europeiska datastrategin och ansluta till andra relaterade initiativ. Projektet kommer att införlivas med europeiska värderingar, policyregler och standarder. Vi välkomnar City Network till GAIA-X-familjen och deras bidrag till GAIA-X-processen, sa Ernst Stoeckl-Pukall från tyska federala ministeriet för ekonomi och energi.

Mer information om projektet finns här: https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html