Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network expanderar sina molntjänster till USA

juni 9, 2015
/
Pressmeddelanden

Svenska City Network, en av Europas snabbast växande företag på molnbaserad IT-infrastruktur (IaaS), fortsätter nu sin globala expansion av infrastrukturtjänsten City Cloud. I juli öppnar företaget sin verksamhet i USA. Expansionen är ett led i en ökad efterfrågan på närvaro på den amerikanska kontinenten av svenska och europeiska kunder. Bakom efterfrågan finns företags behov av att rent fysiskt ha sina tjänster och sin data nära kunderna, men också på lagkrav och kulturella aspekter som gör att företag verksamma i USA måste ha viss data i landet.

Precis som i företagets övriga datacenter i Sverige och Europa, kommer City Networks molnbaserade infrastrukturtjänst även i USA att erbjudas på den öppna mjukvaruplattformen OpenStack. Därmed blir City Network det första Europeiska IaaS-företaget att erbjuda OpenStack i USA.

– Företagen vill ha sin data och sina tjänster så nära sina kunder som möjligt och idag har flera av våra befintliga kunder en stark närvaro på den amerikanska marknaden. Därför är det helt naturligt att vi nu expanderar våra tjänster över Atlanten, säger Johan Christenson, VD för City Network.

City Networks datacenter kommer att finnas på båda sidor av den amerikanska kontinenten med närvaro i New York och i Los Angeles. Med två datacenter i USA kan City Network garantera sina kunder full redundans även där.

– Vi blir nu först i världen med att erbjuda OpenStack i flera datacenter på två kontinenter. Att vi dessutom kan erbjuda full redundans både i Europa och USA gör att vi ger våra kunder möjligheten att skapa en säker miljö från grunden, avslutar Johan Christenson.

Analytikern Al Sadowski på 451 Research kommenterar City Networks etablering av två OpenStack-baserade datacenter i USA så här:

– Vi är övertygade om att publika molnleverantörer kan skapa konkurrensfördelar med tjänster baserade på OpenStack. I takt med att fler företag får upp ögonen för så kallade hybrid-löningar, kan tjänster baserade på OpenStack binda samman privata och publika moln. Plattformen, som är baserad på öppen källkod, har en stark tillväxt och tjänsteleverantörer, som City Network, är väl positionerade för att dra nytta av den tillväxten, avslutar Al Sadowski.

City Network lanserade sina tjänster på OpenStack i sina datacenter i Europa tidigare i år, och efterfrågan på den öppna mjukvaruplattformen växer stadigt. Plattformens öppenhet, skalbarhet och kostnadseffektivitet är starkt drivande faktorer bakom tillväxten.