Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network går med i det europeiska molnsamarbetet Gaia-X infrastrukturprojekt

februari 18, 2022
/
Pressmeddelanden

Tillsammans med 27 andra europeiska företag och organisationer har City Network gått med i initiativet Structura-X. Initiativet syftar till att gemensamt forma befintliga infrastrukturtjänster till ett ekosystem för europeisk datasuveränitet. Structura-X-projektet kompletterar de tidigare branschspecifika projekten för fordonssektorn (Catena X), jordbruk (AgriGaia) och finans (EuroDat). De första certifierade lösningarna förväntas vara klara till sommaren.

– Gaia-X är ett viktigt initiativ för att bygga Europas digitala självständighet och som sådan en prioritet för City Network. Vi är glada över att arbeta tillsammans med våra europeiska kollegor för att utveckla ramverket för digital infrastruktur, säger Johan Christenson, grundare av City Network och VP Innovation.

Projektet initierades vid Gaia-X-konferensen i Milano i slutet av 2022. Där hade den tyske ekonomiministern Peter Altmaier redan efterfrågat att Gaia-X-kompatibel infrastruktur skulle byggas i Europa vid sidan av branschspecifika tjänster.

Tillsammans med stiftelsen bakom Gaia-X, AISBL, kom sju europeiska leverantörer initialt överens om det gemensamma målet och idag ingår 28 medlemsföretag från 10 länder i Structura-X: Atos, Aruba.it, DeCix, Deutsche Telekom, Engineering, Noovle, TOP-IX, AssoSoftware, City Network, Cloud&Heat Technologies, CS Group, CSI, EBRC, Elmec, Fabasoft, International Dataspaces, IONOS SE, KPN, Luxinnovation, Mainstream, nästa lager, OpenNebula Systems, OSISM, ThreeFold Tech, Tietoevry, United Group och Vivacom. 

Medlemsföretagen är inte bara överens om att ta med sig sina infrastrukturtjänster i projektet. De är också överens om att använda öppen källkod för att öka tillgängligheten. Detta inkluderar interoperabilitet som respekterar säkerhet och datasekretess.

Vi välkomnar verkligen initiativet från infrastrukturleverantörerna. Den industriella implementeringen av Gaia-X-standarderna av moln- och infrastrukturleverantörer är en viktig byggsten för fungerande datasuveränitet i Europa, säger Max Ahrens, styrelseordförande för Gaia-X

Structura-X bjuder in fler molntjänsteleverantörer att gå med. Det gemensamma målet är att forma befintliga infrastrukturtjänster till ett ekosystem för europeisk datasuveränitet och skapa en övergripande europeisk molninfrastruktur. Användare kommer att kunna testa och distribuera sina tjänster i en av Gaia-X godkänd infrastruktur.

Structura-X kommer att ha ett nära samarbete med Gaia-X AISBL, som bland annat definierar det tekniska ramverket för datasuveränitet. Samtidigt kommer Structura-X att möjliggöra för nya tvärsektoriella och gränsöverskridande samarbeten i molnet. Syftet med detta är att arbeta bort den fragmentering som tidigare funnits på den europeiska molnmarknaden. 

Om City Network

City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för it-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 27010, 27013, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen. City Network är en del av Iver. 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Christenson
Grundare av City Network och VP Innovation
+46 733 31 21 36
Johan.christenson@citynetwork.eu
www.citynetwork.eu