Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network lanserar moln mot bank & finanssektorn 

oktober 20, 2015
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande europeiska leverantören av infrastrukturtjänster (IaaS) baserade på OpenStack, lanserar idag City Cloud for Bank & Finance. En IaaS-tjänst riktad till bank- och finansbranschen och andra organisationer med höga säkerhetskrav.  Tjänsten möjliggör att alla krav på säkerhet och regelefterlevnad, så som EU-direktiven Solvency II och Basel II samt regler för datalagring stipulerade av Datainspektionen, Finansinspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post och telestyrelsen och Socialstyrelsen. I och med detta kan företag verksamma i branscher med höga säkerhetskrav och specifika krav på regelefterlevnad för första gången utnyttja kostnadseffektiviteten och flexibiliteten som det innebär att köra sin infrastruktur som en molntjänst.

Vid lansering blir det den första IaaS-tjänsten i världen som är baserad på den öppna plattformen Open Stack och helt dedikerad till bank- och finansbranschen samt för företag med liknande höga säkerhetskrav.

– Vi tycker att det är hög tid att alla typer av företag och organisationer ska kunna dra nytta av fördelarna med att köra sin infrastruktur i molnet, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.  Det har fram till nu varit en etablerad sanning att företag med extra höga säkerhetskrav inte kan köra sin infrastruktur i molnet, med lanseringen av vårt dedikerade moln för dessa branscher slår vi idag hål på den sanningen.

City Cloud for Bank & Finance innebär i korthet att kunder kan köpa serverkapacitet och lagring efter behov. Både den fysiska säkerheten på de datacenter där tjänsten är placerad, och krav på loggning, övervakning samt spårbarhet, uppfyller myndighets- och branschspecifika krav på säkerhet. City Network, vars hela verksamhet är certifierad i enlighet med ISO 27001, standarden för informationssäkerhet, ansvarar för att lägga upp nya kunder och användare av tjänsten. Kunder kan därmed vara trygga, att oavsett hur de väljer att använda tjänsten, sker användningen enligt alla tänkbara säkerhetsföreskrifter.

City Cloud for Bank & Finance kommer inledningsvis erbjudas som en helt redundant tjänst via City Networks datacenter i Stockholm och Karlskrona för att garantera att data stannar i Sverige.  I planen ligger även att under 2016 och framåt bygga liknande högsäkerhetsmoln även för andra europeiska länder där City Network verkar.

Molntjänster som driftas på OpenStack plattformen är ett av de snabbast växande områdena inom IT-branschen. Tjänster för högsäkerhetsföretag så som bank- och finansbranschen har dock saknats fram till dagens lansering.

– City Network är en viktig bidragare till OpenStack community i Europa, där några av de mest innovativa tillämpningarna av OpenStack sker, säger Heidi Bretz, affärsutvecklingschef på OpenStack Foundation. Deras arbete visar att OpenStack nu är en etablerad plattform bland företag med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.

Kunder kan välja att drifta hela sin infrastruktur i City Cloud for Bank & Finance eller använda den som en hybridlösning kombinerat med eget eller outsourcat datacenter. Affärsmodellen kommer likna den för bolagets publika infrastrukturtjänst City Cloud, dvs att kunden betalar för den kapacitet den för stunden använder. Utöver detta tillkommer en särskild uppstartskostnad då City Network manuellt kvalificerar de kunder som får använda tjänsten.  City Cloud for Bank & Finance finns tillgänglig för den svenska marknaden från och med november 2015.