Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network lanserar utbildningsprogram inom OpenStack

april 10, 2018
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur (IaaS) baserad på OpenStack, lanserar utbildningsprogrammet City Cloud Academy. Utbildningsprogrammet består inledningsvis av fem självstudiekurser och riktar sig framförallt till utvecklare och systemadministratörer. Bland annat erbjuds en kurs inom orkestrering av containrar inom ramen för OpenStack projektet Magnum. Syftet med utbildningarna är att fler ska kunna dra fördelar av en öppen IT-infrastruktur för att öka skalbarheten och innovationstakten i sina organisationer.  Inom ramen för City Cloud Academy kommer företaget även att genomföra skräddarsydda utbildningar på plats hos företag

­– Intresset för att gå över mot en molnbaserad IT-infrastruktur baserad på opensource är idag högre än någonsin och vi ser dagligen exempel på företag som tar klivet. Samtidigt är det fler som vill dra nytta av den ökade flexibiliteten och skalbarheten som molntjänster medför men som ännu inte genomfört förflyttningen. Ofta handlar det om att organisationerna behöver mer kunskap inom området. Här vill vi vara en katalysator och hjälpa till med den kunskap som vi har. Därför känns det mycket bra att vi idag lanserar City Cloud Academy, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

City Network har sedan flera år tillbaka varit engagerade i OpenStack-projektet. Under det senaste året har företaget ytterligare befäst sitt engagemang i opensource-världen genom ett flertal strategiska rekryteringar och genom sin styrelseplats i OpenStack Foundation. Företagets molntjänst, City Cloud, som idag kan köras som ett publikt moln, som en hybridlösning eller som ett fristående moln för företag med höga regulatoriska krav genom tjänsten City Cloud Compliant Cloud, är baserat på OpenStack och är en etablerad tjänst på den europeiska marknaden

I City Cloud Academy har City Network samlat all sin kompetens och erbjuder den som paketerade utbildningar för självstudier. Dessutom erbjuder företaget specialanpassade kurser för de organisationer som önskar ytterligare kompetens inom området.

City Cloud Academy är tillgängliga för både existerande kunder och andra organisationer som vill lära sig mer. Inledningsvis erbjuds följande kurser från City Cloud Academy:

OpenStack API and CLI fundamentals

OpenStack deployment and operations

Advanced OpenStack orchestration

Ceph distributed storage fundamentals

Container orchestration with OpenStack Magnum

– Det är otroligt inspirerande att se den innovationskraft som skapas hos de organisationer som anammat en öppen IT-infrastruktur. Vi är fast beslutade att se till att fler kan dra fördelar av opensource, det hjälper företagen att transformera sin affär, öka konkurrenskraften och även stärka samhället i stort, avslutar Johan Christenson.

Mer information om City Cloud Academy finns på https://academy.citycloud.com.