Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network och Sensative ingår partnerskap – ska leverera IoT-plattform med inbyggd regelefterlevnad

februari 15, 2022
/
Pressmeddelanden

Idag meddelar den europeiska molnleverantören City Network och det ledande Internet of Things-företaget (IoT) Sensative att de inleder ett samarbete. Tillsammans kommer de två bolagen att tillhandahålla Sensatives plattform för hantering av olika IoT-applikationer i alla olika standarder genom City Networks regulatoriska digitala molninfrastrukturtjänster. Samarbetet gör det möjligt för smarta städer och smarta byggnader att hantera alla olika IoT-tjänster från ett enda gränssnitt utan att riskera datasekretess och med full GDPR-efterlevnad.

– Jag är glad över att ingå detta partnerskap med Sensative. Tillsammans gör vi det möjligt för städer, företag och individer att få ut det mesta av det uppkopplade samhället med fullt fokus på datasekretess, säger Johan Christenson, grundare av City Network och VP Innovation.

Med sin plattform för hantering av IoT, Yggio, har svenska Tech-företaget Sensative utvecklat en lösning som svarar upp mot de utmaningar kopplat till brist av standardiseringar som finns kring användningen av olika IoT-tjänster.

Med ett mycket stort antal uppkopplade enheter i hela samhället så har kraven aldrig varit större på att kunna hantera alla dessa enheter i ett enda gränssnitt. Dessutom samlar alla IoT-sensorer in en stor mängd information som inte sällan är väldigt känslig. Denna data behöver hanteras i enlighet med lokala lagar och regler vilket är en viktig drivkraft för samarbetet. Inom ramen för detta partnerskap kommer Yggio att levereras på City Networks molntjänster, vilka säkerställer att informationen skyddas och styrs av europeisk datalagstiftning.

Smarta städer har stor potential att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det finns dock ett behov av att förenkla hanteringen av uppkopplade tjänster, lösningar och byggnader utan att riskera datalagar och den personliga integriteten. Genom att tillhandahålla vår IoT-plattform från City Networks molntjänster möter vi just detta behov och jag är därför väldigt glad över detta partnerskap, säger Mats Pettersson, vd för Sensative.

Den gemensamma lösningen, som levereras som en molntjänst och är tillgänglig från City Networks molnzoner över hela Europa, riktar sig till städer, kommuner och den kommersiella fastighetsbranschen i Europa.

Med Sensatives IoT-plattform lägger vi till ytterligare en viktig teknologi för den digitala transformationen till vårt europeiska moln. Vi ger också våra kunder valfriheten att bygga sina IoT- och digitaliseringsinsatser på en plattform där personlig integritet är i fokus, avslutar Johan Christenson.

Om Sensative

Sensative AB är ett Tech-företag som tillgängliggör Internet of Things (IoT) för städer och den kommersiella fastighetsmarknaden vilket ger organisationer möjlighet att använda smart teknik och maximera nyttan av digitalisering. Sensative har två affärsområden; sensorer genom det ledande varumärket Strips, och DiMS-plattformen Yggio. Yggio är utvecklad för att vara ett integrations- och managementsystem för alla IoT-tekniker för att göra det möjligt för kunder att införa framtidssäker storskalig IoT för datainsamling med maximalt nyttjande av tidigare gjorda teknikinvesteringar. Därmed kan kunder prioritera och effektivisera olika verksamhets- och affärsprocesser utan att vara beroende av en enskild leverantörs lösningar.  Sensative har utsetts till det mest innovativa IoT-företaget i Europa 2021 av Frost & Sullivan.

Om City Network

City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för it-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 27010, 27013, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen. City Network är en del av Iver. 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Christenson
Grundare av City Network och VP Innovation
+46 733 31 21 36
Johan.christenson@citynetwork.eu
www.citynetwork.eu

Mats Pettersson
VD för Sensative AB
+46 705 100384
mats.pettersson@sensative.com
www.sensative.com