Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network öppnar bank- och finansmoln i Frankfurt och London

april 6, 2016
/
Pressmeddelanden

City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS), tar sitt högsäkerhetsmoln City Cloud for Bank & Finance till Europas finanskvarter. Företaget meddelar idag att man kommer att öppna upp tjänsten i Tyskland och Storbritannien genom etableringen av två nya datacenter i Frankfurt respektive London. City Cloud for Bank & Finance är en IaaS-tjänst riktad till bank- och finansbranschen samt andra organisationer med höga krav på säkerhet. Tjänsten, som är baserad på den öppna plattformen OpenStack, efterlever EUs bank- och finanslagar och regelverk som Basel och Solvency.

– Digitaliseringen ger nya affärsmöjligheter för den traditionella bank- och finansindustrin, samtidigt som den ger ett stort utrymme för innovation vilket inte minst investeringsboomen i fintech-företag är ett bra bevis för. Med lanseringen av City Cloud for Bank & Finance i Europas ledande finanscentrum ger vi denna bransch ett verktyg för att kunna dra full nytta av digitaliseringen, ställa om verksamheten snabbare och förbättra innovationskraften.

Infrastrukturtjänsten gör det möjligt för företag inom bank- och finansvärlden att på ett säkert sätt bygga dedikerade molntjänster och därmed utnyttja kostnadseffektiviteten och flexibiliteten som det innebär att köra sin infrastruktur som en molntjänst. Baserat på kundens specifika behov kan man driftsätta tjänster i ett privat-, publikt-, eller hybridmoln. Att drifta sin infrastruktur i molnet är en av de absolut snabbats växande trenderna i IT-välden idag. Gartner förutspår att marknaden till och med 2019 kommer ha en årlig tillväxt om 30 procent*.

City Cloud for Bank & Finance kommer att finnas tillgänglig i Tyskland och Storbritannien från sommaren 2016. Både den fysiska säkerheten på de datacenter där tjänsten är placerad, och krav på loggning, övervakning samt spårbarhet, uppfyller EUs krav på säkerhet och regelefterlevnad. City Network, vars hela verksamhet är certifierad i enlighet med ISO 27001, standarden för informationssäkerhet, ansvarar för att kvalificera samt lägga upp nya kunder och användare av tjänsten. Likt City Networks publika IaaS, City Cloud betalar kunden för den kapacitet den för stunden använder, skillnaden ligger i kvalificering och uppläggning av kunder i tjänsten.

Sedan hösten 2015 har tjänsten funnits tillgänglig på den svenska marknaden där bland andra försäkringsjätten Folksam valt att drifta delar av sin IT-infrastruktur via City Cloud for Bank & Finance.
* http://www.gartner.com/newsroom/id/3055225