Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Compliant Office rekommenderat för offentlig sektor

november 18, 2021
/
Pressmeddelanden

City Network, den ledande europeiska leverantören av molntjänster, meddelar idag att företagets produktivitets- och samarbetsverktyg Compliant Office är rekommenderat i rapporten ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor”. Compliant Office är ett komplett office-program som inkluderar mail, team-chatt, webbmöten och dokumenthantering med inbyggd regelefterlevnad.

Rapporten, som presenterades idag, är framtagen av samverkansgruppen eSam som består av representanter från både myndigheter, kommuner och annan offentlig förvaltning. Expertgruppen har testat och utvärderat ett flertal olika ”office-tjänster” som uppfyller både säkerhetsmässiga, regulatoriska och funktionskrav som offentlig sektor har. Arbetet är ett direkt resultat av att både Kronofogdemyndigheten och Skatteverket tidigare i år meddelade att de aktivt kommer att analysera alternativ till Microsoft Teams som samarbetsplattform. 

– eSamverkansprogrammets utredning är viktig ur flera perspektiv. För det första visar de med all önskvärd tydlighet att integritetsfrågan och att följa lagar och regler är viktigt för offentlig sektor. Dessutom visar de att det finns många olika alternativ till de dominerande amerikanska tjänsterna. Viktigast av allt är att sammanställningen gör det enkelt för kommuner och myndigheter att välja i Europeiska tjänster vilket i sin tur ger Sverige möjligheten att komma ur vårt osunda beroende till ett fåtal aktörer, kommenterar Johan Christenson, vd och grundare av City Network. 

Compliant Office är ett komplett officepaket med mail, kalender, webbmöten, chatt, lagring och dokumenthantering. Molntjänsten leveras via City Networks it-infrastrukturtjänst Compliant Cloud. Tjänsten levereras från säkra och certifierade datacenter som omfattas av rigorösa processer för att följa lokala och europeiska lagar och regler för dataskydd.

Information i Compliant Office lagras och behandlas säkert inom EU, den hanteras endast av City Network, ett europeiskt företag, och administreras endast av personal som har kontrollerats i enlighet med nationell dataskyddslagstiftning, som exempelvis säkerhetsskyddslagen i Sverige. 

För mer information, besök www.compliantoffice.se

eSams rapport finns tillgänglig via denna länk https://www.esamverka.se/aktuellt/nyheter/nyheter/2021-11-18-digital-samarbetsplattform—det-finns-lampliga-och-lagliga-alternativ-for-offentlig-sektor.html