Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Nexus Group väljer City Network

november 8, 2018
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster meddelar idag att Nexus Group har valt företagets tjänst Compliant Cloud. Nexus Group utvecklar identitets- och säkerhetslösningar för olika branscher över hela världen.

 

Ett viktigt tillväxtområde för Nexus Group är att leverera sina produkter och lösningar till stora företag som en tjänst, s.k. Managed Services. För att tillhandahålla dessa tjänster kommer företaget att använda City Networks molntjänst för företag med höga krav på säkerhet och regelefterlevnad, Compliant Cloud.

 

– Mot bakgrund av den kraftigt ökande efterfrågan på att använda våra säkerhets- och identitetslöningar som tjänst var vi i behov av att hitta en infrastrukturpartner som kan leva upp till våra hårda krav på säkerhet, samtidigt som de ska kunna möta våra och våra kunders behov av global räckvidd. Efter en omfattande process valde vi City Network som både lever upp till kraven och är en innovativ partner med starkt fokus på säkerhet och regelefterlevnad, säger Niklas Lundbäck, Director of Managed Services på Nexus Group.

 

Nexus Group arbetar med stora företag i ett flertal olika branscher, t ex den globala bilindustrin där Nexus tillhandahåller ny teknik för fordonskommunikation (V2X, Plug&Charge) som möjliggör autonom körning, el-laddning, trafiksäkerhetsapplikationer, bättre väganvändning och miljöskydd. Säkerhet är avgörande för denna kommunikation, av säkerhets- och integritetsskäl. Nexus levererar tekniken som en molntjänst i samarbete med City Network.

 

– Behovet av säkerhet och digitala identiteter är under stark tillväxt på grund av IoT-tjänsternas framfart. Allt eftersom allt fler saker blir uppkopplade kommer kraven på säkerhet och ständig tillgänglighet att bli större. Här kommer City Networks höga tillgänglighet bli en viktig del i vår tjänsteleverans, säger Niklas Lundbäck.

 

Nexus Group, som har huvudkontor i Sverige, kommer inledningsvis att använda compliant cloud-tjänsten från City Networks datacenter i Stockholm, för att efter hand skala upp till flera City Cloud-noder runt om i världen. City Networks tjänster finns idag tillgängliga från ett 20-tal datacenter i hela världen.

 

– Att få förtroendet att bli en del i Nexus leveranskedja är naturligtvis mycket hedrande. Det är också ett bra bevis på att det går att kombinera den snabbhet och innovationskraft som krävs idag med hög säkerhet- och regelefterlevnad, säger Johan Christenson vd och grundare av City Network.

Om Nexus Group

Svenskägda Nexus Group är ett innovativt och snabbväxande identitets- och säkerhetsföretag. Det säkrar samhället genom att möjliggöra betrodda identiteter för människor och saker i den fysiska och digitala världen. Det mesta av företagets teknik är integrerad i Nexus Smart ID-lösning, som tillhandahåller standardiserade och lättanvända moduler som gör det möjligt för organisationer att utfärda och hantera fysiska och digitala ID:n, hantera fysisk och digital access, använda elektroniska signaturer, samt utfärda och hantera PKI-certifikat (public key infrastructure). De vanligaste användningsområdena är tjänste-ID:n, medborgar-ID:n och säkerhet för sakernas internet (internet of things, IoT). Nexus har 300 anställda på 17 kontor i Europa, Indien och USA, samt ett globalt partnernätverk.

För ytterligare information: www.nexusgroup.com