Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Nytt lagligt officepaket för offentlig sektor

februari 19, 2020
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster, lanserar idag Compliant Office – mail, team-chatt och dokumenthantering med inbyggd regelefterlevnad. Tjänsten driftas i Europa, lyder endast under europeisk datalagstiftning och innehåller alla produktivitets- och samarbetsverktyg som moderna organisationer behöver i sitt dagliga arbete.

– Idag är en viktig dag för Europas digitala utveckling. Vi lanserar det första officepaketet som både är skapat utifrån, och lever upp till, europeiska lagar och regler. Tjänsten är utvecklad i Europa och all drift sker också härifrån, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

Tjänsten riktar sig till både offentlig sektor och det privata näringslivet där regelefterlevnad och hög säkerhet är särskilt viktigt samtidigt som den främjar möjligheterna till digital innovation.

– I hela EU, och inte minst i Sverige, har offentlig sektor, politiker och organisationer flitigt debatterat behovet av molntjänster och i vilken utsträckning de är lagliga att använda. I vissa kommuner har det gått så pass långt att man gör egna riskbedömningar och väljer att aktivt trotsa den rådande lagstiftningen. Med Compliant Office möter vi lagkraven utan eftergifter och ger Europa ett tydligt alternativ till etablerade tjänster som Office 365, säger Johan Christenson.

Compliant Office är en molntjänst som driftas i City Networks it-infrastrukturtjänst Compliant Cloud. Driften sker från säkra datacenter som genom processer och certifieringar svarar upp till svenska och europeiska lagar och regler avseende informationssäkerhet. All data som hanteras i produktivitets- och samarbetsverktyget lagras enbart inom EU och driftas bara av City Networks EU-baserade administratörer, som är säkerhetsklassade enligt säkerhetslagen. Genom detta säkerställs att data lagras och behandlas i enlighet med europeiska datalagar och utom räckhåll för utländska myndigheter.

Compliant Office kostar 249 kr per användare och månad, vilket gör tjänsten till ett kostnadseffektivt verktyg för alla organisationer. Den erbjuds med full support från City Network och finns tillgänglig på både svenska och engelska.

– Oavsett om det rör sig om en kommun, ett företag eller en skola så är mail, chatt, dokumenthantering och kalenderfunktion själva grunden för den dagliga verksamheten. Som basfunktioner ska de leva upp till tre grundläggande krav; tjänsterna ska vara enkla att använda, kostnadseffektiva och, viktigast, användare av tjänsterna ska veta att deras data hanteras på ett säkert sätt och uppfyller regulatoriska krav. Dessa tre områden har varit vårt rättesnöre när vi har tagit fram Compliant Office, säger Johan Christenson.

 

För mer information, besök https://compliantoffice.se