Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Regelefterlevnad motivet när svenska medtech-bolaget AsthmaTuner flyttar till City Networks moln

juni 22, 2021
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, meddelar att svenska medtech-bolaget AsthmaTuner har valt regulatoriska digitala infrastrukturen Compliant Cloud för att drifta sina tjänster som riktar sig till både patienter och sjukvårdsaktörer. 

AsthmaTuners vision är att leverera en framtidssäker astmavård till både patienter och hälso- och sjukvårdsaktörer i hela världen. Genom en unik digital lösning kan patienter med astma ta kontrollen över sin behandling. Tjänsten digitaliserar vårdkedjan för en hel patientgrupp. 

En central del i tjänsten är att säkerställa att all patientdata hanteras och lagras säkert och i enlighet med de hårda krav och regler som omgärdar hälso- och sjukvården. Att uppfylla lokala datalagstiftningar är en grundläggande faktor. Mot bakgrund av dessa krav har företaget valt att drifta sin tjänst på City Networks molntjänst för organisationer med höga krav på säkerhet och regelefterlevnad, Compliant Cloud. 

– Digital astmavård gör det möjligt för patienterna att få bättre kontroll av både sin astma och vården. Samtidigt minskar vi trycket på vården. Centralt för denna typ av lösningar är säkerhet och regelefterlevnad. Jag är därför mycket nöjd med vårt avtal med City Network och deras digitala infrastruktur med inbyggd regelefterlevnad. Det skapar ett stort kundvärde med en europeisk molnplattform i vår fortsatta expansion, säger Eric Alhanko, VD för AsthmaTuner.

AsthmaTuner är tillgänglig i Sverige, Norge och Danmark och expansion till flera Europeiska marknader på gång. Företagets kunder återfinns både inom offentlig sektor och bland privata vårdgivare som exempelvis Min Doktor. Compliant Cloud, det europeiska molnet med full regelefterlevnad, kommer att användas som bas för den fortsatta expansionen. 

– Det känns mycket bra att kunna stödja ett lovande medtech bolag med våra molntjänster. Den digitala infrastrukturen är grunden som gör det möjligt att skala verksamheten för digitala start-up företag. Med Complaint Cloud har AsthmaTuner gett sig själva möjligheten att växa utan att riskera att bryta mot GDPR eller annan datalagstiftning, säger Johan Christenson, VD och grundare av City Network. 

Om AsthmaTuner

AsthmaTuner är en patientnära lösning för behandling och egenvård av astma. Behandling syftar till att patienterna ska kunna leva utan symptom och utan begränsningar – vårt mål är att hjälpa både astmatiker och vårdgivare kan nå dit. AsthmaTuner är grundat på Karolinska sjukhuset, kliniska studier visar att AsthmaTuner ökar kontrollen över sjukdomen. 

Om City Network

City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för it-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 27010, 27013, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen. City Network är en del av Iver. 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Christenson, VD och grundare, City Network
+46 (0)733-312136
Johan.christenson@citynetwork.eu
https://citynetwork.se

Eric Alhanko, VD för AsthmaTuner
eric.alhanko@medituner.se
https://asthmatuner.se