Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Säkerställd kvalitet och kundfokus genom ISO 9001

november 10, 2014
/
Pressmeddelanden

City Network är numera ISO 9001-certifierat. Det är ännu en bekräftelse på riktigheten i företagets långsiktiga kvalitetsarbete.

IT-infrastruktur är ett affärskritiskt område för snart sagt alla företag – oavsett bransch och storlek. Idag finns det liten eller ingen acceptans eller marginaler för nätverksfel, serverkrascher och liknande problem, eftersom de snabbt kan orsaka stora olägenheter, rent av produktionsavbrott.

Följaktligen ställer företag som väljer en extern leverantör av drifttjänster höga krav på pålitlighet och driftsäkerhet liksom hög kvalitet i både produkter och tjänster. Samtidigt har alla kunder olika förutsättningar och fordringar varför en leverantör måste ha välfungerande interna processer och rutiner för att effektivt kunna möta den enskilde kundens krav.

City Network i Karlskrona har alltsedan starten 2002 arbetat hårt för att skapa och tillhandahålla drifttjänster med hög kvalitet åt sina kunder, vilket sannolikt även är en av förklaringarna till varför bolaget utvecklats till en av Europas ledande leverantörer av IT-infrastruktur.

Ett annat resultat av det mångåriga målmedvetna och strukturerade kvalitetsarbetet är att City Network sedan augusti 2014, som ett av få bolag i branschen, är certifierat enligt ISO 9001. Certifieringen innebär bland annat en kvalitetssäkring och säkerställer att alla aspekter av företagets processer och arbetssätt är av god kvalitet och sätter kunden i fokus.

”Vi är oerhört glada över att vi tog det strategiska beslutet att jobba systematiskt med kvalitet och bli 
ISO-certifierade. Självklart är kvalitet och nöjda kunder någonting som 
alltid har varit högst upp på vår agenda, men nu har vi verktygen för att 
göra det enligt en effektiv och internationellt erkänd metod. Detta kommer att göra enorm skillnad i hur vår verksamhet 
upplevs och uppfattas ur alla aspekter, vilket är en trygghet för våra kunder” säger Johan 
Christenson, VD på City Network.

”Vi kan intyga att stort arbete har genomförts internt på City Network för att kvalitetssäkra produkter och tjänster med hjälp av ett ledningssystem i enlighet med ISO 9001” säger Fredrik Persson, lead Assessor, på LRQA som står bakom certifieringen av Karlskronabolaget.

”City Network har visat förmåga att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och avser att öka kundtillfredsställelsen genom att systemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt, framhåller Fredrik Persson. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att ständigt förbättra systemet och att säkerställa att krav från kunder uppfylls”

 

Om LRQA

Certifiering och verifiering av ledningssystem

En certifiering av ett ledningssystem hjälper organisationer att driva företaget på ett bättre sätt. Därför är valet av revisionsorgan viktigt. LRQA´s tjänster täcker samtliga behov inom utbildning, certifiering och verifiering av ledningssystem.

LRQA har alla produkter inom tredjepartscertifiering vilket ger samordningsvinster.

Business Assurance™

LRQA arbetar med ett unikt koncept, Business Assurance. Vi nöjer oss inte med att endast konstatera överensstämmelse/avvikelse med en standard. Istället erbjuder vi ett mervärde genom en strukturerad feedback som ger ständiga förbättringar av ditt ledningssystem.