Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Scrive växer på City Networks moln

september 8, 2021
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande europeisk leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, har tecknat ett nytt avtal med det svenska snabbväxande e-signerings och ID-företaget Scrive. Med signering av juridiskt bindande dokument som affärsidé är säkerhet, trygghet och regelefterlevnad grundstenar i Scrives affär. För att leva upp till kraven som kommer av detta, har företaget valt att drifta och utveckla sina tjänster på City Networks regulatoriska Compliant Cloud.

Idag använder mer än 6000 kunder i över 50 länder Scrive, vilket gör företaget till en av världens snabbast växande aktörer inom e-signering och ID. Företaget, som har huvudkontor i Stockholm, har siktet inställt på att bli det största i Europa på området. Genom att använda City Networks molntjänst för it-infrastruktur med inbyggd regelefterlevnad, möter Scrive sina kunders efterfrågan på en tjänst som både driftas och ägs av ett europeiskt företag. 

– Efterfrågan på e-signering och ID-tjänster är enorm, och på Scrive har vi bestämt oss för att bli störst på den europeiska marknaden. Eftersom det idag inte finns något giltigt dataöverföringsavtal mellan EU och USA har vi beslutat att drifta Scrive på ett europeiskt moln som lever upp till lokala lagar och regler. För detta ändamål är City Network det självklara och bästa alternativet, säger Tage Borg, CTO på Scrive. 

Scrive kommer inledningsvis att driftas via Compliant Cloud-noden på City Networks datacenter i Stockholm. Med it-infrastrukturtjänsten får organisationer alla fördelar som molnet ger och samtidigt möjligheten att kunna utveckla och bygga tjänster på en plattform som lever upp till de högsta säkerhetsföreskrifterna där all data behandlas i enlighet med europeiska datalagar.  

– Förutom att vara en molnpartner som lever upp till våra och kundernas högt ställda krav på säkerhet, kommer City Network vara en viktig del i vår tillväxtstrategi, eftersom deras europeiska räckvidd gör det möjligt att växa med dem, säger Tage Borg. 

Avtalet innebär också att City Network får in ytterligare en snabbt växande partner som användare av företagets molntjänster. Johan Christenson, vd och grundare av City Network ser fram mot samarbetet: 

– Med en automatiserad och säker avtalsprocess får organisationer både snabbt och enkelt bättre kontroll, samtidigt som man sparar tid. Som användare av Scrive vet jag att deras tjänster ger allt detta. Med sitt starka fokus på säkerhet och regelefterlevnad är jag verkligen glad över att City Network har möjligheten att vara med på Scrives tillväxtresa och att sätta en ny standard för e-signering

Om Scrive

Scrive grundades 2010 och blev snabbt ledande inom e-signering på den Nordiska marknaden. Idag använder mer än 6000 kunder i över 50 länder Scrive för att automatisera och digitalisera sina dokument och avtalsprocesser med lösningar som drivs av elektronisk signatur och identifiering. Scrive guidar företag i alla storlekar genom den digitaliseringsresa som pågår och hjälper till att skapa bättre kundupplevelse, säkerhet, regelefterlevnad och datakvalitet. Scrive har sitt huvudkontor i Stockholm och stöds av Vitruvian Partners och har idag över 150 anställda.

Om City Network

City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för it-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 27010, 27013, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen. City Network är en del av Iver. 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Christenson, VD och grundare, City Network
+46 (0)733-312136
Johan.christenson@citynetwork.eu
www.citynetwork.se

Cathrine Bender, presskontakt på Scrive
Cathrine.bender@scrive.com
www.scrive.com