Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Strålsäkerhetsmyndigheten väljer City Network som driftleverantör

oktober 13, 2014
/
Pressmeddelanden

Under våren tilldelades City Network, genom upphandling, uppdraget att leverera IT-drift för Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) externa webbplatser samt tillhörande tjänster.

Hos oss huserar i dagsläget både kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer som alla drar nytta av bredden och flexibiliteten i våra drifttjänster. Vi välkomnar SSM till en av Europas ledande leverantörer av infrastruktur och drifttjänster, säger Johan Christenson, VD på City Network.

Avtal har skrivits och implementeringen och flytten av webbar och tjänster beräkas påbörjas under hösten.

 

Om Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. SSM har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Hos SSM arbetar drygt 300 personer med kompetens inom områden som teknik, naturvetenskap, beteendevetenskap, juridik, ekonomi och kommunikation. Myndigheten strävar hela tiden efter att utveckla sin verksamhet genom ständiga förbättringar utifrån fastställda standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Riksdagen och regeringen beslutar om Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag och budget, men som andra myndigheter beslutar SSM självständigt i enskilda ärenden. Strålsäkerhetsmyndigheten har en budget på omkring 400 miljoner kronor per år. Verksamheten finansieras till största delen med avgifter och i övrigt med skattemedel.

Myndigheten leds av generaldirektör Mats Persson, som utsetts av regeringen.