Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Kungsbacka kommun löser juridiska knutar i digitaliseringen med integrationsplattformen Frends på Cleuras moln

juni 2, 2022
/
Artikel

En kommun hanterar mycket känsliga uppgifter i sina system. Inte minst personuppgifter, som både ur ett GDPR-perspektiv och i relation till offentlighets- och sekretesslagstiftningen, måste hanteras och lagras i lösningar som lyder under svensk och europeisk datalagstiftning. 

Med 85 000 medborgare och fler än 8000 anställda, så jobbar Kungsbacka kommun hårt på att öka samhällsservicen genom digitalisering. En viktig del i att skapa effektiva digitala tjänster och flöden både internt i kommunen och mot medborgare, är att göra det möjligt för system att prata med varandra med hjälp av integration. Eftersom integrationsarbetet nästan alltid innebär kopplingar mellan flera system blir molnplattformen där tjänsten driftas en väldigt viktig komponent för framgång. 

Kommunen har sedan drygt ett år tillbaka valt att standardisera sitt integrationsarbete på molnbaserade integrationsplattformen Frends från HiQ. 

– Frends var den integrationsplattform som bäst mötte vårt krav på funktionalitet redan från början, förklarar Jonas Sjömark, ansvarig för integrationsarbetet på Kungsbacka kommun. 

Regelefterlevnad och integration i fokus när City Network och Frends ingår partnerskap – Cleura
cleura.com

Först ut bland Sveriges kommuner

I början av våren 2022 var Kungsbacka kommun en av de första i offentliga Sverige att gå över till att använda Frends på Cleuras moln med inbyggd regelefterlevnad, Compliant Cloud. 

–  I och med att vi nu kan drifta Frends via Cleuras regulatoriska molnplattform har funktionaliteten blivit ännu bättre, förklarar Jonas Sjömark. 

Compliant Cloud – Molntjänster för reglerade branscher – Cleura
Compliant Cloud är inte bara IT infrastruktur för storföretag utan ett övergripande, modernt dataskydd för reglerade branscher.
cleura.com

Juridiska diskussioner var tidigare en vardag

– Innan Frends erbjöd tjänsten via Cleuras moln fick vi tillgång via Microsoft Azure.

Vi hamnade ofta, i princip vid varje integration, i juridiska diskussioner kopplat till vilken data vi kunde integrera utan att då riskera att data hamnade i tredje land, vilket för oss skulle innebära ett lagbrott, fortsätter Jonas Sjömark.

Mot bakgrund av den otydlighet som uppstod för Kungsbacka kommun kring juridiken innebar det att integrationsarbetet ibland inte gick så snabbt och smidigt som integrationsplattformen egentligen medgav.  Av samma orsak hindrades till och med kommunen ibland från att genomföra de integrationer som kunde skapa både samhällsnytta och effektiviserade de interna handläggningstiderna. 

Överföring till tredjeland | IMY
Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.
www.imy.se

– För oss som kommun är det naturligtvis av yttersta vikt att skydda vår medborgares information och säkerställa att känslig information inte hamnar i tredje land.

Vi är därför mycket nöjda med att nu kunna använda Frends flexibla integrationsplattform utan att varje gång behöva fundera om de system och den data som vi ska integrera riskerar den personliga integriteten.

Det är en väldigt stor och helt avgörande fördel som Cleuras molntjänst ger både oss och Frends plattform, avslutar Jonas Sjömark.  

Frends plattform innefattar en mängd olika tjänster – som integration, processautomation, BPA-processer, API management, molnintegrationer, ground integrations, övervakning och automated alerts, allt i en paketerad tjänst driftad i molnet en sk iPaaS. 

– För oss som leverantör är det av yttersta vikt att möta våra kunders olika behov och krav. Kungsbacka kommuns krav på lagring och hantering av personkänslig information är ett mycket bra exempel på det.

Det är mot denna bakgrund som vi erbjuder flera olika molnalternativ när det kommer till drift av Frends, säger Jukka Rautio, Head of Frends på HiQ.

Foto: Kungsbacka Kommun

Hur kan vi hjälpa din organisation?
Svara på ett antal frågor och lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi hur vi bäst kan hjälpa din organisation och hur ni kan dra nytta av våra IT-infrastrukturtjänster samt de tjänster och lösningar som finns i vårt ekosystem.
1Start
2Verksamhet
3Organisation
4Tjänster
5Kunder
6Kontakt
7Indikation
Svara på ett antal frågor och lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi hur vi bäst kan hjälpa din organisation och hur ni kan dra nytta av våra IT-infrastrukturtjänster samt de tjänster och lösningar som finns i vårt ekosystem.