Boost.ai attraherar nya kunder med Cleura Compliant Cloud

Image
I det här kundcaset får du veta hur en av de snabbast växande skalbara AI-baserade chattbotarna, boost.ai, använder Cleuras Compliant Cloud för att stärka sitt erbjudande.

Boost.ai är företaget bakom världens mest skalbara AI-baserade chattbot. Företaget, som ursprungligen kommer från Norge och nu växer snabbt över hela världen, gör det möjligt för företag, myndigheter, kommuner och regioner att automatisera kundtjänst och interna supportkanaler med hjälp av chattbot-teknik som bygger på artificiell intelligens.

Boost.ai arbetar med kunder i ett stort antal branscher och företagets lättarbetade AI-chattbot gör det möjligt för organisationer att bygga och driftsätta virtuella agenter i stor skala. Agenter för både första- och andralinjens kundsupport likväl som intern användning. Boost.ai-plattformen erbjuds antingen som en molntjänst eller installerad på plats hos kunder. Den molnbaserade versionen är den överlägset mest använda leveransmodellen.

Baserat på lokala datalagar, förordningar och specifika krav från vissa branscher, särskilt från offentlig sektor, beslutade boost.ai att se över sin molnleveransmodell och gå från att leverera sin SaaS från ett enda moln till en multicloud-strategi.
Vissa kunder inom offentlig sektor har historiskt sett installerat vår lösning på plats för att behålla full kontroll över databehandlingen och undvika dataöverföring till tredje land. Men i takt med att användningen av molntjänster har ökat i allmänhet har regioner, kommuner och myndigheter i allt högre grad efterfrågat möjligheten att använda våra chattbot som molntjänst
Hadle Ropeid Selsås, Chief Cloud Officer på boost.ai
Med detta i åtanke inledde boost.ai ett projekt för att identifiera och anta ytterligare en IaaS-partner som en del av deras multicloud-strategi. Genom att göra detta skulle företaget uppfylla europeisk offentlig sektors behov och krav på att lagra och behandla sina data hos ett europeiskt bolag som kan säkerställa att data behandlas, lagras och hanteras inom Europa i enlighet med GDPR och andra regionala och datalagstiftningar. Utöver detta behövde den digitala infrastrukturen också uppfylla boost.ai:s höga krav på funktioner och teknisk prestanda.
Det stod ganska tidigt klart för oss att Cleura, och särskilt den digitala infrastrukturtjänsten Cleura Compliant Cloud med inbyggd regelefterlevnad, var den molnpartner vi sökte för att uppfylla våra och våra kunders krav
Förklarar Hadle Ropeid Selsås
Cleura Compliant Cloud är en flexibel och programmerbar it-infrastruktur som är byggd för starkt reglerade branscher som banker, sjukvård, försäkringar och den offentliga sektorn. Johan Christenson, innovationschef på Cleura och en av hjärnorna bakom tjänsten, förklarar varför Compliant Cloud spelar en så viktig roll för vissa branscher.
It-infrastruktur måste vara programmerbar, öppen och icke-proprietär för att ge alla organisationer alla förutsättningar för innovation. Men utöver detta, och specifika för kraftigt reglerade branscher, är det viktigast att organisationerna ser till att hela deras teknikstack uppfyller de europeiska lagarna och förordningarna om dataskydd. I detta sammanhang är Compliant Cloud vår lösning på denna utmaning.
Johan Christenson
Image
Boost.ai-tjänster har nu varit tillgängliga från Cleuras Compliant Cloud under en tid. Hittills har samarbetet gjort det möjligt för flera organisationer inom offentlig sektor att maximera användningen av den AI-baserade chattboten.

Ett exempel är Region Västerbotten, som använder boost.ai för att automatisera manuella processer och frigöra tid för mer kvalificerat arbete bland personalen. Med fokus på att tillhandahålla sjukvård i en region i norra Sverige innehåller många automatiserade processer en betydande mängd personuppgifter. Därför var det viktigt för regionen att driva sin chattbot så att det inte finns någon risk för att bryta mot vare sig GDPR eller OSL.

Erik Vallgren, projektägare och digitaliseringsarkitekt på Region Västerbotten, förklarade varför Cleura var viktigt.
Det är en klar fördel att Boost.ai erbjuder sin tjänst via den svenska molntjänsten Cleura som har inbyggd regelefterlevnad och som säkerställer att inte personuppgifter exponeras till tredje land. Med Boost.ai på Cleura kan vi därmed dra nytta av den skalbarhet och flexibilitet som molnet erbjuder i projektet. Molnet ger oss en tydlig kostnadsfördel i och med att vi kan skala upp användningen när vi adderar nya automationer och därmed enbart betala för den kapacitet vi använder.
Erik Vallgren

Låt oss berätta mer

Vill du veta mer om hur Cleura kan lösa dina regulatoriska utmaningar, påskynda din digitaliseringsresa och öka din innovationstakt?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig för att berätta mer.