Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network, Ericsson and Netnod grundar svensk organisation för europeiskt molnsamarbete

april 21, 2021
/
Nyheter

Det europeiska samarbetsprojektet för molntjänster, GAIA-X, har etablerat en organisation för samarbete i Sverige. Det övergripande målet för GAIA-X är att öka Europas självförsörjande av digital infrastruktur och skapa en öppen och flexibel miljö för digitala innovation baserad på regionens datalagstiftning. Initiativtagarna till den svenska organisationen är Ericsson, Netnod och City Network. Samtidigt har Skatteverket uppdraget att för regeringens räkning bevaka GAIA-X.

Läs mer: https://gaiax.se/pressreleaser/europiska-molnsamarbetet-gaia-x-etableras-i-sverige/