Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network International AB byter företagsnamn till Cleura AB

september 27, 2022
/
Nyheter

Den 12 april 2022 lanserade och antog vi vårt nya varumärke ”Cleura”. Samtidigt som vi har anpassat oss till det nya varumärket och gjort om vår webbsida samt bytt ut vårt varumärke till Cleura, har vi behållit City Network International AB som vårt företagsnamn.

Om 30 dagar kommer vi ansöka om att ändra vårt företagsnamn från City Network International AB till Cleura AB, som vi i dagsläget har registrerat som vårt särskilda företagsnamn.

Vad händer nu?

 • Om 30 dagar, 2022-10-27, kommer vi att skicka vår ansökan om att ändra vårt företagsnamn till Bolagsverket.
 • Ansökningsförfarandet beräknas ta 15 dagar. Vi kommer inte att skicka ytterligare meddelanden när ansökan har behandlats.
 • Vårt organisationsnummer, 556630-7806, och vårt momsregistreringsnummer, SE556630780601, kommer att förbli oförändrade.
 • Vi kommer att behålla City Network International som ett särskilt företagsnamn.
 • När ändringen har godkänts kommer vi att uppdatera fakturor, allmänna villkor och andra dokument som innehåller vårt juridiska företagsnamn så att de återspeglar Cleura AB.

Hur påverkar detta mig som kund/partner/leverantör?

 • Den här artikeln, ihop med det e-postmeddelande som vi skickar till kunder/partners/leverantörer fungerar som vårt 30-dagars meddelande om ändringar i våra allmänna villkor.
 • Våra befintliga avtal påverkas inte av denna förändring, eftersom vi kommer att behålla City Network International som ett särskilt företagsnamn.
 • Nya och förnyade avtal kommer att undertecknas med Cleura AB efter att ändringen har godkänts.
 • Betalnings/bankutdrag, fakturor, företagsregister och andra instanser som är eller kan visa vårt företagsnamn kommer att ange Cleura AB när ändringen har gått igenom.

Behöver jag göra något?

 • Om dina interna processer kräver några administrativa ändringar av befintliga ramavtal, inköpsorder etc., vänligen kontakta oss så snart som möjligt. Om vi inte hör av oss kommer vi att utgå från att vi kan fortsätta att använda samma avtals- och beställningsreferenser.
 • Meddela dina ekonomiska och juridiska avdelningar om denna förändring så att vårt nya företagsnamn på fakturor, kontoutdrag, avtalsförnyelser och andra dokument inte skapar förvirring.
 • Vänligen uppdatera vårt företagsnamn i din leverantörslista, kontaktlistor och på andra ställen.