Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Internet Camp nominerat till Surfa Lugnt-priset 2017

januari 5, 2017
/
Nyheter

2013 var vi med och startade Internet Camp, ett projekt som har till syfte att utbilda barn och ungdomar i alla aspekter av internet.

Med Internet Camp vill vi visa barn och ungdomar att internet är så mycket mer än att kunna lägga upp bilder och spela spel och att internet bör användas förnuftigt. Projektet lanserades som en reaktion på det vi ser omkring oss idag; en ständigt uppkopplad generation som redan i tidig ålder har tillgång till hela världen i sina fickor och som inte alltid har koll på källkritik, rättigheter, skyldigheter och fallgropar. Genom att synliggöra och förklara hur internet är uppbyggt vill vi väcka intresse för att vara med och utveckla internet snarare än att passivt konsumera det.

I år har Internet Camp blivit nominerat till Surfa Lugnt-priset. Surfa Lugnt driver ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

Läs mer om priset och rösta på din favorit!