Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Adda Inköpscentral tecknar volymavtal med Cleura

september 7, 2023
/
Pressmeddelanden

Det europeiska molnföretaget Cleura och Adda Inköpscentral har tecknat ett volymavtal avseende programvaror och molntjänster. Avtalet omfattar alla Cleuras molntjänster; Cleura Public Cloud, Cleura Compliant Cloud samt företagets privata molntjänster. I och med avtalet kan kommuner och regioner som är anslutna till Adda Inköpscentral avropa Cleuras molntjänster via ramavtalsleverantörer. Det nya avtalet som ingåtts med Cleura syftar till att underlätta för kommuner och regioner att fortsätta digitaliseringen och bibehålla en ansvarsfull personuppgiftshantering.

Avtalet löper tills vidare och är det första som Adda Inköpscentral ingått med en svensk leverantör inom avtalsområdet programvaror och molntjänster. Avtalet innebär att Cleura, förutom att erbjuda kommuner och regioner bättre priser, även gjort flera åtaganden i dataskyddsfrågor. Avtalet kommer underlätta för kommuner och regioner att genomföra nödvändiga risk- och konsekvensanalyser vid personuppgiftshantering.

Cleuras molntjänster för digital infrastruktur drivs från datacenter i Sverige och lyder under europeiska dataskyddslagar och förordningar. Molntjänsterna säkerställer att all kunddata hanteras och lagras inom Europa och i enlighet med GDPR och offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). 

– Avtalet med Adda Inköpscentral gör det möjligt för offentlig sektor att dra nytta av molnets möjligheter för digital innovation och samtidigt skydda sin data, säger Jim Johansson, vd på Cleura. 

Han fortsätter.  

– Med avtalet visar svensk offentlig sektor att de tar frågan om digital suveränitet på största allvar. Vi ser fram emot att hjälpa svenska kommuner och regioner i sin digitalisering. 

Bakgrund till avtalet

Volymavtal för offentlig sektor tecknades för första gången 2005. Från att enbart ha fokuserat på vissa kommersiella villkor har dataskyddsfrågor blivit allt viktigare. 2021 tackade Adda Inköpscentral nej till ett nytt volymavtal med Microsoft med hänvisning till oklarheter kring personuppgiftshantering och rådande lagstiftning. 

Om Adda Inköpscentral 

Adda Inköpscentral ägs av Sveriges Kommuner & Regioner (SKR) och erbjuder offentlig sektor ramavtal och tjänster inom  strategisk och hållbar försörjning som underlättar vardagen för våra kunder, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle. För mer information, besök www.adda.se

Om Cleura

Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är tillgängliga över hela världen. För mer information, besök https://cleura.com/

För mer information, vänligen kontakta:

Jim Johansson, vd för Cleura
+46 70 912 12 00
Jim.johansson@cleura.com