Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Cloud OpenStack lanseras på bred front i Europa

mars 2, 2015
/
Pressmeddelanden

Idag lanserar City Network sin infrastrukturtjänst (IaaS) City Cloud på OpenStack- plattformen i skarp version och på flera datacenter i Europa. I och med detta kan existerande och potentiella kunder dra nytta av den öppna, flexibla och säkra plattformen.

– Som första europeiska leverantör rullar vi idag ut OpenStack på flera datacenter i Sverige och Europa, säger Johan Christenson, VD på City Network. Med detta blir vi ett tydligt alternativ till företag och organisationer som letar efter en öppen och säker infrastrukturplattform med helt öppna gränssnitt.

En ny undersökning som City Network genomfört bland de företag och organisationer som betatestat City Cloud på OpenStack, lyfter fram skalbarheten (36 %) och kostnadseffektiviteten (31 %) som de främsta fördelarna. En stor majoritet (76 %) anger även att det är sannolikt eller mycket sannolikt att de kommer använda OpenStack som plattform för merparten av sin IT-infrastruktur framåt.

– När vi beslutade att erbjuda vår infrastrukturtjänst på den nya plattformen var skalbarheten och kostnadsfördelar bidragande faktorer. Vi ser också interoperabilitet och öppna API:er som mycket viktiga delar, där en kund inte låses in mot en leverantör och kan samtidigt arbeta mot egna datacenter. Att arbeta med innovation som ger våra kunder en konkurrensfördel har alltid haft en central plats i företagets affärsidé och det är naturligtvis kul att se att det är just detta som kunderna efterfrågar, säger Johan Christensson.

Omsättningen från molntjänster som driftas på OpenStack-plattformen är ett av IT- världens snabbast växande områden. Analysföretaget 451 Research beräknar att omsättningen från tjänster utvecklade på plattformen kommer öka från dagens 883 miljoner USD till över 3,3 miljarder USD 2018*. Plattformen stöds av merparten av alla stora universitet och forskningsinstanser, och den används redan idag av stora internationella företag som plattform för drift av affärskritiska applikationer i molnet. Bakom OpenStack finns en stark utvecklarcommunity genom The OpenStack Foundation som stöds av en majoritet av alla stora hård- och mjukvarubolag i världen.

– En bred grupp företag har redan anammat OpenStack för både privata och publika implementationer av infrastrukturtjänster, säger Jonathan Bryce, Executive Director på OpenStack Foundation. Med City Cloud har vi nu en stark Europeisk tjänst som erbjuder infrastruktur som tjänst baserad på OpenStack över flera datacenter. Det breddar utbudet av publika infrastrukturtjänster som utnyttjar fördelarna med öppna standarder och ger användarna fler valmöjligheter.

City Networks molnbaserade IT-infrastrukturtjänst, City Cloud, innebär att kunder köper serverkapacitet, lagring, backup och övervakning efter behov. Genom att City Cloud finns på flera platser i Sverige och Europa kan kapaciteten enkelt skalas upp eller ned utifrån behoven med en helt redundant infrastruktur över flera datacenters. Tjänsten hanteras enkelt genom ett webbgränssnitt.

*451 Research’s Market Monitor & Forecast, OpenStack September 2014.