Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network blir Cleura

april 12, 2022
/
Pressmeddelanden

  • Idag meddelar den europeiska molnleverantören City Network att företaget samlar alla sina tjänster under det nya varumärket Cleura.
  • Det nya varumärket är en del av företagets tillväxtstrategi att erbjuda en europeisk molninfrastruktur för digital innovation som gör det möjligt för företag, samhällen och medborgare att maximera digitaliseringens möjligheter utan att riskera bryta mot europeisk datalagstiftning.
  • Företaget lanserar också en ny affärsmodell som baseras på samarbete. Ett digitalt ekosystem som består av både tjänster som är byggda på Cleuras infrastruktur med inbyggd regelefterlevnad, och partners som erbjuder Cleuras moln som en del av sina tjänster. Syftet är att stärka Europas digitala suveränitet och att göra europeisk molnkraft tillgänglig för alla.

Cleura symboliserar vår roll i den enade europeiska riktningen mot en hållbar digital framtid, karakteriserad av grundläggande mänskliga rättigheter, digital självförsörjning och suveränitet. Vår nystart tar avstamp i vår rika historia och gestaltar vår vision om en ljusare framtid för innovationer, företagande och framförallt för människor”, säger Jim Johansson, VD för Cleura.

Cleuras publika, och privata molntjänster samt Compliant Cloud är utvecklade på öppen källkod och har inbyggd funktionalitet för dataskydd och regelefterlevnad. Tjänsterna, som är tillgängliga från flera molnzoner över hela världen används som plattform för både utveckling och drift av verksamheter inom både offentlig och privat sektor. 

” Ända sedan vi grundade bolaget för tio år sedan har vi varit helt fokuserade på att utveckla ett teknikledande moln som fungerar som grund för alla former av europeisk innovation. I grund och botten handlar Cleura om att erbjuda en plattform som säkerställer att den digitala transformationen inte sker på bekostnad av människors integritet”, säger Johan Christenson, grundare av Cleura och VP Innovation.

Med sina IT-infrastrukturtjänster (IaaS) som grund, är Cleuras målsättning att bygga ett digitalt ekosystem med likasinnade tjänstepartners inom AI, säkerhet, IoT, 5G, GPU och många fler. Dessutom, med ökat fokus på dataskydd, efterlevnad och regelverk, erbjuder flera partners redan Cleuras moln till sina kunder. Partnerskap med ledande lokala och euroepiska konsultföretag är en viktig strategi för att göra Cleura tillgängligt till fler. 

För att hjälpa kunder att använda mer av europeisk teknik i sin produkt- och tjänsteutveckling, behövs en ny affärsmodell som framhäver samarbeten. En modell som helt enkelt gör det möjligt för många olika företag att vara med och leverera. Affärsmodellen bygger inte bara en stark och konkurrenskraftig europeisk teknikindustri, utan den breddar också valmöjligheterna för kunderna”, säger Jim Johansson. 

Cleuras IaaS-tjänster består av flera olika molntjänster för digital infrastruktur. Cleura Public Cloud är en digital infrastruktur som erbjuder hög automatiseringsgrad för att utveckla, testa och driftsätta många olika tjänster. Med Cleura Compliant Cloud kan organisationer inom kraftigt reglerade branscher och offentlig sektor dra fördelarna av en molninfrastruktur och samtidigt ha totalt fokus på dataskyddsregler. Cleura erbjuder även privata moln där företag kan drifta sina egna OpenStack-baserade moln. För att möta efterfrågan på samarbetsplattformar med inbyggd regelefterlevnad, finns Cleura Compliant Office, den första europeiska samarbetsplattformen med inbyggd regelefterlevnad.

Om Cleura

Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är tillgängliga över hela världen. För mer information, besök gärna www.cleura.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jim Johansson, VD för Cleura
+46 709 12 12 00
jim.johansson@cleura.com

Johan Christenson, grundare av Cleura och VP Innovation
+46 733 31 21 36
johan.christenson@cleura.com