Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network expanderar till Mellanöstern

april 20, 2017
/
Pressmeddelanden

City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, fortsätter sin internationella expansion. Idag meddelar företaget att man öppnar sin åttonde nod för sin publika molntjänst, City Cloud, i Dubai i Förenade Arabemiraten, och därmed tar klivet in i Mellanöstern.

 

– I en allt mer reglerad värld där digitaliseringen sätter en enorm press på datakapacitet finns det en stor efterfrågan på att kunna drifta och lagra sin data där man själv önskar det, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network. Inte minst är EU:s nya dataskyddsförordning GDPR en starkt bidragande faktor till detta behov. Därför har det hela tiden varit centralt i vårt företags tillväxtstrategi att finnas nära våra kunder, vilket den nya etableringen understryker. I Dubai och i hela mellanöstern finns ett stort behov från både europeiska och lokala kunder att använda City Cloud för att bemöta just dessa marknadstrender.

 

Precis som i övriga välden kommer kunder som använder noden i Dubai att köpa server- och lagringskapacitet efter behov och betala för den kapacitet de använder. Kunder kan välja att drifta hela sin infrastruktur i City Cloud eller använda den som en hybridlösning kombinerat med eget eller outsourcat datacenter eller annan IaaS-leverantör.

 

– Det är en enorm efterfrågan på IT-infrastruktur som tjänst nu. Frågan företag ställer sig är inte om de ska drifta sin IT-infrastruktur i molnet, utan snarare funderar de på sin strategi kring olika leverantörer. I denna snabbt föränderliga marknad är det många som ser fördelarna med att deras servrar och lagring körs på den öppna plattformen OpenStack som ger stor flexibilitet och skalbarhet, säger Johan Christenson.

 

Expansionen till mellanöstern har föregåtts av en kraftig geografisk expansion i hela världen. Vid årsskiftet startade företaget verksamhet i Japan och gick därmed in på den asiatiska marknaden. Sedan tidigare finns City Cloud i både Europa och Nordamerika. Med etableringen av City Cloud-noden i Dubai befäster City Network sin ställning som en världsledande aktör avseende tillämpningar som driftas på den öppna plattformen OpenStack. City Cloud är nu den publika OpenStack-baserade molntjänsten som körs från flest noder i hela världen.

 

– Som en långsiktigt och viktig bidragare till utvecklingen av OpenStack är det glädjande att City Network fortsätter sin aggressiva expansion, både till nya länder och branscher. Deras specialistkunskap inom säkerhet och regelefterlevnad tillför en viktig dimension till OpenStacks ekosystem, säger Jonathan Bryce, vd för OpenStack Foundation. Som den första OpenStack-baserade publika molntjänsten i Dubai är etableringen en milstolpe för både OpenStack communityn och City Network.