Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network lanserar traineeprogram inom cybersäkerhet

mars 25, 2021
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, startar ett traineeprogram inom cybersäkerhet. Som det europeiska molnalternativet är säkerhet och regelefterlevnad centrala delar i företagets leverans, och tjänsterna är certifierade enligt globala standarder för informationssäkerhet. 

Det sex månader långa traineeprogrammet finansieras fullt ut av City Network och är en praktisk utbildning i professionell hantering av cybersäkerhet. Programmet börjar om några månader och kandidater som har avslutat kursen kommer att vara fullt kvalificerade i enlighet med System Security Certified Practitioner.

”Vi har bestämt oss, vi ska förse Europa med digital infrastruktur för innovation. Vi gör det genom att utgå från de högsta säkerhetsstandarderna. Det är först när innovation och säkerhet går hand i hand som digitaliseringen når sin fulla potential. Därför investerar vi stort i säkerhet och jag är glad att vi nu kan erbjuda ett unikt traineeprogram för européer”, säger Vida Ahmadi, IT-säkerhetschef på City Network och ansvarig för traineeprogrammet.

Marknaden för digital infrastruktur växer kraftigt i hela Europa, och att öka regionens digitala suveränitet är högsta prioritet för EU. Som en del av denna megatrend utvecklar och bygger City Network det europeiska molnalternativet. En viktig del i det arbetet är att säkerställa att företaget har den kompetens som behövs och rekrytering är en prioritering. Enbart 2021 är målet att rekrytera fler än 100 molnexperter. Traineeprogrammet kommer att spela en viktig roll i detta genom att säkerställa konstant tillgänglighet för högkvalificerade cybersäkerhetsspecialister.

”Att bygga en datainfrastruktur i Europa som säkrar regionens digitala suveränitet sätter enorm press på både universitetsvärlden och branschen i stort för att öka kompetensen kring molntjänster, vilket även inkluderar cybersäkerhet. Genom traineeprogrammet bidrar City Network till denna utveckling”, säger Johan Christensen, VD och grundare av City Network.

För mer information, vänligen kontakta:

Vida Ahmadi, CISO på City Network, en del av Iver
Vida.ahmadi@citynetwork.eu
+46 723 155 003

Johan Christenson, vd och grundare, City Network
0733-312136
Johan.christenson@citynetwork.eu