Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network medgrundare till global open source-stiftelse

oktober 19, 2020
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur, är tillsammans med Ericsson, Red Hat och AT&T, medgrundare till Open Infrastructure Foundation som lanseras idag.

Open Infrastructure Foundation, som är en vidareutveckling av OpenStack Foundation, kommer att stötta flera open source-projekt för digital infrastruktur. Inledningsvis kommer den globala stiftelsen att stödja fem projekt inom infrastruktur; OpenStack, Airship, Kata Containers, StarlingX, och Zuul. Utöver dessa kommer stiftelsen även att stödja nya projekt, som OpenInfra Labs och Magma.

– I takt med att den digitala transformationen fortsätter blir den digitala infrastrukturen en avgörande byggsten för innovation. Organisationer vill i allt större utsträckning bygga sina tjänster på en öppen och flexibel plattform som är redo för framtiden. OpenStack kommer därför även fortsättningsvis att vara en viktig grund för detta, tillsammans med andra open source- projekt, säger Johan Christenson, grundare av City Network och styrelsemedlem i Open Infrastructure Foundation.

För att bättre kunna stödja existerande projekt inom öppen infrastruktur och för att skapa en grund för nya, kommer Open Infrastructure Foundation att samla alla projekt under ett paraply. Det finns tre syften med detta. För det första kommer stiftelsen fortsätta att stödja de legala och administrativa delarna och därmed bygga en stark grund för projekt inom öppen källkod. För det andra kommer stiftelsen att skapa uppmärksamhet kring olika projekt och därmed ge fler organisationer möjlighet att införa plattformarna som en byggsten för sin digitala innovation. Slutligen kommer stiftelsen även att verka för att avgörande underhåll och utveckling sker inom de olika projekten.

– Open source-projekt är grunden i det europeiska molnalternativ som vi skapar.  Som open source-förespråkare är det helt självklart att både aktivt stödja Open Infrastructure Foundation samt att ge tillbaka till den rörelse som är grunden för vår verksamhet, säger Johan Christenson.

Johan Christenson, som under flera år har suttit i styrelsen för OpenStack Foundation, kommer att ta plats i den samma hos Open Infrastructure Foundations.  Jonathan Bryce, executive director för Open Infrastructure Foundation ser fram emot City Networks fortsatta support.

– Visionen för Open Infrastructure Foundation är att communityn ska skapa programvara som tas i drift, säger Jonathan Bryce. City Network är ett utmärkt exempel på en medlem i communityn som väsentligt har bidragit till både utveckling och driftsättning av programvara för öppen infrastruktur. Det är glädjande att se deras engagemang i att uppnå vårt gemensamma mål och vi ser fram emot deras fortsatta engagemang och bidrag när vi bygger nästa generations programvara för öppen infrastruktur.

Mer information finns här: https://openinfra.dev/

Om City Network

City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 27010, 27013, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen. City Network är en del av Iver.