Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Cleura har valts ut som strategisk molnpartner till Saab 

augusti 29, 2023
/
Pressmeddelanden

Det europeiska molnföretaget Cleura och Saab har ingått ett strategiskt samarbete kring molnbaserad digital infrastruktur. Försvars- och säkerhetskoncernen har valt Cleura som partner när koncernen moderniserar sin verksamhet med hjälp av företagets molnteknologi. 

Saab har genomfört en omfattande upphandling där Cleuras molnteknologi motsvarade Saabs högt ställda krav på både robusthet, innovationsmöjlighet och funktionalitet. 

Avtalet med Saab är flerårigt och ett av de mest omfattande hittills för molnbolaget med huvudkontor i Karlskrona. 

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Saab. Samarbetet är ett starkt bevis för att våra molntjänster lever upp till de högsta kraven avseende säkerhet, regelefterlevnad och innovationsförmåga”, säger Jim Johansson, vd för Cleura

Molntjänsterna ska införas i försvarskoncernen för drift av nuvarande tjänster och lösningar samt för framtida innovation hos Saab. Inom ramen för avtalet ska Cleura, i nära samverkan med Saab, designa, införa och drifta företagets privata moln. 

Vidare är den privata molntjänsten designad utifrån europeisk datalagstiftning samt de rigorösa säkerhetskrav som försvarsindustrin omfattas av.  

Om Cleura

Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är tillgängliga över hela världen. För mer information, besök https://cleura.com/

För mer information, vänligen kontakta:

Jim Johansson, vd för Cleura
+46 70 912 12 00
Jim.johansson@cleura.com

Bild: Copyright Saab AB, Foto:Saab AB