Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Cleura stärker upp med rådgivning inom regelefterlevnad i molnet

mars 15, 2023
/
Pressmeddelanden

Det europeiska molnföretaget Cleura meddelar idag att Arman Borghem ansluter till bolaget där han får en roll som strateg och rådgivare inom regelefterlevnad i molnet. Arman kommer till Cleura från Skatteverket där han verkat i den tvärfunktionella molngrupp som arbetar med rådgivning i molnfrågor för myndigheten.

”Jag är väldigt glad över att ansluta till Cleura som är en lyhörd, innovativ ledare på den europeiska marknaden för molntjänster. Bolaget har länge visat att det går att sätta ett likhetstecken mellan molntjänster och regelefterlevnad”

Arman Borghem

Arman berättar vidare om den utmaning som många myndigheter och företag står inför idag med alltmer komplex teknik och juridik. Samtidigt har behovet av molntjänster för att maximera dataanvändningen och digitaliseringens möjligheter, aldrig varit större. 

”På Cleura kommer jag bidra till att göra digitaliseringsjuridiken begriplig och få fler att få upp ögonen för molntjänster som är både rättsligt hållbara och ligger i framkant rent funktionellt . En viktig aspekt handlar givetvis om rätten till privatliv och skydd av våra personuppgifter. En annan handlar om att organisationer behåller kontrollen över sin information. Dessa grundbultar för en hållbar digitalisering går att kombinera med moderna molntjänster, vilket Cleura länge visat.”

Arman Borghem

I grunden har Arman en juristexamen från Stockholms universitet där han specialiserat sig inom it-rätt och offentlig upphandling. Innan Skatteverket arbetade Arman som it-upphandlare på Statens inköpscentral, en del av Kammarkollegiet.

”Vi är mycket glada över att välkomna Arman till Cleura. Genom hans erfarenhet från molnfrågan inom offentlig sektor kommer han att bistå med mycket värdefull kunskap till Cleura både internt och åt våra kunder”

Jim johansson, VD för Cleura

Om Cleura

Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är tillgängliga över hela världen.

För mer information, besök gärna cleura.com.

För mer information, vänligen kontakta

Arman Borghem
arman.borghem@cleura.com

Jim Johansson, vd, Cleura
+46 70 912 12 00
jim.johansson@cleura.com