Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Digital innovation och suveränitet driver Cleuras tillväxt

juni 9, 2023
/
Pressmeddelanden

Det europeiska molnföretaget Cleura presenterar ett starkt resultat för 2022 med både omsättningsökning och högre vinst än föregående år. Bolaget, som har huvudkontor i Karlskrona och förra året bytte till sitt nuvarande namn Cleura, har under året tagit många steg i att ge fler tillgång till bolagets molntjänster för digitala infrastruktur. 

På en europeisk marknad som präglas av ett allt större fokus på att bygga digital suveränitet är det en kombination av innovationsmöjligheterna Cleuras molntjänsterna skapar och möjligheten att följa regler och lokala datalagar som ligger bakom tillväxten. Under 2022 omsatte bolaget närmare 120 miljoner kronor, vilket är en ökning om ca 15% på årsbasis, och gjorde en vinst på drygt 7 miljoner.

Vi arbetar hårt med att bygga det europeiska molnet. I grund och botten handlar vårt arbete om att ge företag, offentliga sektorn och individer en modern plattform för innovation som säkrar att digitaliseringen inte sker på bekostnad av människors integritet”, säger Jim Johansson, vd på Cleura. 

Svenska Cleura är en europeisk aktör på den globala molnmarknad som enligt en färsk rapport från analysföretaget Gartner väntas omsätta hisnande 6000 miljarder kronor under 2023. Förflyttningen till att använda molntjänster istället för egna datahallar för att leverera alla IT-tjänster driver tillväxten för både molnmarknaden i stort och för Cleura.   

Marknaden för molntjänster för digital infrastruktur domineras av ett fåtal amerikanska Techjättar. EU har under senare tid pekat på vikten för regionen att öka sin självförsörjning av molntjänster för att både säkra en trygg bas för digital innovation och för att skydda den personliga integriteten

En utveckling som är till gagn för Cleura förklarar Jim Johansson, som ser stora tillväxtmöjligheter för Cleura. Och det är både ökat fokus på partneraffären, företagskunder och den offentliga sektorn som står på agendan

”Särskilt offentlig sektor går i bräschen och ställer krav på sina leverantörer att inte göra överföringar av data till tredje land. Det har drivit på en omställning där SaaS- och PaaS-bolag som vill leverera till offentlig sektor nu väljer att drifta sina tjänster i svenska moln, inte minst Cleuras”, säger Jim Johansson.

Han fortsätter: ”I takt med att allt fler tjänsteleverantörer, myndigheter, kommuner och företag grundar sin verksamhet på molnteknik som lyder under europeiska dataskyddslagar och förordningar, bidrar vi till att både bygga Europas digitala suveränitet och öka innovationskraften”.

Bland bolagets kunder finns exempelvis storbolag som Folksam, och Nexus samt SaaS och PaaS-leverantörer som Boost.ai, Scrive, Frends och Medituner.

Företagets publika moln Cleura Public Cloud och molntjänsten med inbyggd regelefterlevnad, Cleura Compliant Cloud finns tillgängliga för kunder över hela Europa, Nordamerika och Asien. Tjänsterna levereras från flera molnregioner i Sverige och Europa. 

Om Cleura

Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är tillgängliga över hela världen. För mer information, besök https://cleura.com/

För mer information, vänligen kontakta:

Jim Johansson, VD, Cleura
+46 70 912 12 00
jim.johansson@cleura.com