Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

E-hälsobolaget Evimeria väljer City Network för säker hantering av patientjournaler i molnet

februari 24, 2021
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, meddelar idag att e-hälsoföretaget Evimeria EMR AB har valt företagets molntjänst med inbyggd regelefterlevnad, Compliant Cloud, för sin fortsatta expansion.

Evimeria utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till den nordiska hälso- och sjukvården. Kärnan är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Tjänsterna levereras som molntjänster, och som ett led i att expandera verksamheten samt att utveckla både produktportföljen och dess funktionalitet, har Evimeria nu valt City Network och Compliant Cloud som ny digital infrastruktur.

Evimerias mission är att leverera moderna och skalbara digitala verktyg för hälso- och sjukvården. Hög tillgänglighet och säkerhet är en grundbult i vår leverans och med City Networks molntjänst har vi nu den bas som vi behöver för att fortsätta vår tillväxtsresa och leverera moderna och skalbara e-hälsotjänster. Samtidigt som vi säkerställer att all patientdata är skyddad och att våra system har hög tillgänglighet, säger Dennis Höjer, vd på Evimeria.

Som en aktör inom hälso- och sjukvården är det verksamhetsavgörande att den patientdata som hanteras av Evimerias tjänster skyddas, används och lagras i enlighet med de lagkrav och regler som ställs på branschen specifikt, samt efterlever de generella GDPR-reglerna inom EU. Compliant Cloud, som är en molntjänst för digital infrastruktur med inbyggd regelefterlevnad, adresserar alla de strikta dataskyddslagarna inom EU.

­– Hälso- och sjukvårdsbranschen har ett stort behov av ett ökat digitaliserat flöde och av att kunna öppna upp digitala och automatiserade kommunikationsvägar för patienten. Samtidigt är kraven på patientsäkerhet höga, vilket ställer krav på den digitala infrastrukturen. För att hitta en lösning på problematiken har Evimeria använt utmaningarna som en utgångspunkt i sin affär, och byggt e-hälsotjänster i världsklass. Givetvis är vi stolta att vara en del i deras leverans, avslutar Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

Om Evimeria EMR AB

Evimeria EMR erbjuder digitala tjänster till nordiska hälso- och sjukvårdsföretag, främst inom öppenvårdens specialistvård, primärvård, företagshälsovård och paramedicin. Verksamheten bygger på visionen om en patientfokuserad vård med minimerad administration och kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Evimeria har i nuläget 55 anställda och är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs.

Om City Network

City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för it-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 27010, 27013, 27017 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen. City Network är en del av Iver.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Christenson, vd och grundare, City Network
0733-312136
Johan.christenson@citynetwork.eu
https://citynetwork.se

Dennis Höjer, vd, Evimeria
0733-28 49 22
dennis.hojer@evimeria.se
https://evimeria.se/