Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

HiQ ingår partnerskap med europeiska molnutmanaren City Network

juni 16, 2021
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, tillkännagav idag ett partnerskap med HiQ, en av norra Europas ledande tech-konsulter. Med partnerskapet lägger HiQ till City Networks publika molntjänst City Cloud och regulatoriska Compliant Cloud som it-infrastruktur för sina kunders digital transformation. 

HiQ bistår kunder inom både offentlig och privat sektor med fulltäckande digitaliseringstjänster, från konceptutveckling till införande. Att erbjuda molnplattformar för utveckling, drift och leverans är en viktig del i företagets erbjudande. I och med partnerskapet med City Network kommer HiQ nu erbjuda sina kunder molnutmanarens publika och regulatoriska molntjänster som en bas för digital innovation.

– City Network och deras öppna och flexibla molntjänster spelar en viktig roll på marknaden och är ett strategiskt viktigt tillägg till de molntjänster som HiQ erbjuder. Deras digitala infrastruktur med inbyggd regelefterlevnad gör det möjligt för organisationer inom kraftigt reglerade branscher att få ut så mycket som möjligt av molnet. I kombination med deras europabaserade publika molntjänst gör partnerskapet det möjligt för kunder att utveckla nya tjänster utan att den personliga integriteten äventyras, säger Peter Sognefur, Business Line Director, Business Critical IT / Vice President, HiQ Sverige. 

Europeiska City Network levererar både publika molntjänster och molntjänster med inbyggd regelefterlevnad. De gör det därmed möjligt för sina kunder att använda molnet som innovationsplattform utan att de riskerar att bryta mot Europas stränga datalagstiftning. 

– Jag är verkligen glad över att kunna berätta om vårt partnerskap. HiQ har en stark position på marknaden och värden som innovation och integritet är något vi delar mellan våra organisationer. Gemensamt kommer vi att ge fler möjlighet att bygga sin innovation och digital framgång på en öppen, flexibel och europeisk it-infrastruktur, säger Johan Christenson, VD och grundare av City Network

Om HiQ

HiQ förenklar människors liv genom att använda teknik, design och kreativitet för att utveckla smarta lösningar, affärer och varumärken. De är övertygade om att teknikutveckling är det bästa sättet att göra världen bättre, mer hållbar, enklare, säkrare – och roligare. Från fyra personer år 1995 är HiQ idag ett konsultbolag i fem länder med över 1 600 briljanta utvecklare, ingenjörer, kreatörer och strateger. Sedan 2020 ägs HiQ av Triton, basen är i Norden men deras lösningar finns över hela planeten.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Christenson, VD och grundare, City Network
+46 (0)733-312136
Johan.christenson@citynetwork.eu
www.citynetwork.se

Peter Sognefur, Business Line Director, Business Critical IT / Vice President, HiQ Sverige. 
+46 (0)734 48 14 67
Peter.Sognefur@hiq.se
www.hiq.se