Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Kraftig tillväxt för Compliant Cloud

november 20, 2019
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur, har under det senaste året sett en kraftig ökning av efterfrågan på företagets molntjänst för organisationer som har extra höga krav på säkerhet och regulatorisk efterlevnad. City Networks tjänst, Compliant Cloud, är utvecklad specifikt för både företag och myndigheter som har särskilda krav avseende vilka som hanterar datan, hur den hanteras och var den lagras, men som samtidigt vill kunna dra full nytta av de möjligheter som en molnbaserad infrastruktur ger.

– Vi genomförde en strategisk satsning på att utveckla en it-infrastrukturtjänst som ger samma fördelar som alla publika molntjänster gällande skalbarhet och flexibilitet, men som är anpassad för de specifika krav som finns gällande lagar och regler på den europeiska marknaden. Vårt mål är att alla organisationer ska kunna dra fördelarna av digitaliseringen och arbeta med innovation, och för detta är en skalbar molntjänst helt avgörande, säger Johan Christenson, vd och grundare på City Network.

Under 2019 har antalet användare av tjänsten fördubblats vilket även avspeglas i mängden data som processas i Compliant Cloud. Organisationerna som använder Compliant Cloud finns inom en mängd olika branscher, exempelvis bank- och finansbranschen, säkerhetsbranschen, industrin mm. Många av våra kunder arbetar även mot offentlig sektor där kraven på datahantering ofta är mycket reglerade.

– Vår värld blir allt mer komplex med nya lagar och förordningar, exempelvis har vi under de senaste två åren sett nya regleringar och lagar som GDPR, Cloud Act och ny dataskyddslag i Sverige. I denna värld är vi ett tryggt europeiskt alternativ som skapar möjligheter för våra kunder att genomföra sin digitaliseringsresa på ett tryggt och effektivt sätt och intresset för vår tjänst är ett bra bevis på det, säger Johan Christenson.

Compliant Cloud är precis som City Networks övriga molntjänster baserad på den öppna plattformen OpenStack, vilket minskar inlåsningseffekten samtidigt som den öppna plattformen ger säkerhetsfördelar, spårbarhet och full automatisering. Tjänsten finns idag tillgänglig från två datacenter i Stockholm, ett i Karlskrona och ett i Frankfurt. Företaget räknar med att öppna upp fler Compliant Cloud-noder under 2020.

Kunder kan välja att drifta hela sin infrastruktur i Compliant Cloud eller använda den som en hybridlösning kombinerat med eget eller outsourcat datacenter. Precis som för den publika City Cloud betalar kunderna för den kapacitet de för stunden använder. Utöver detta tillkommer en särskild uppstartskostnad då City Network manuellt kvalificerar de kunder som får använda tjänsten.

För mer information, vänligen besök https://compliant.citynetwork.se.