Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Kraftig tillväxt för svenska molnbolaget Cleura

mars 7, 2024
/
Pressmeddelanden

Det europeiska molnföretaget Cleura fortsätter sin tillväxt på den växande marknaden för digital infrastruktur. Efter ett starkt resultat 2022 presenterar bolaget ett rekordresultat för 2023 med en omsättning på 160 miljoner kronor, en ökning med 35 % från föregående år. Vinsten för perioden uppgick till ca 18 miljoner kronor före finansiella poster. 

Tillväxten hos Cleura, som utvecklar och levererar digital infrastruktur som tjänst byggd på open source, drivs av organisationers digitalisering och deras behov att genomföra digital innovation utan att tumma på säkerheten och riskera svenska och europeiska datalagar.

”Vår målsättning är att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter utan att riskera att personuppgifter hamnar fel eller att datalagar bryts. Resultatet för 2023 visar att det är allt fler som väljer våra europeiska molntjänster och därmed en plattform som främjar ett europeiskt oberoende och stärkt europeisk konkurrenskraft,” säger Jim Johansson, vd på Cleura. 

Bolaget, med huvudkontor i Karlskrona, levererar molntjänsterna Cleura Public Cloud, Cleura Compliant Cloud samt skräddarsydda privata moln – alltid med full regelefterlevnad. Tjänsterna levereras från flera molnregioner i Sverige och Europa.

Cleura utvecklar löpande sina molntjänster och under 2024 kommer bolaget lansera nästa generation av sin unika molntjänst för verksamheter med extra höga krav på automation, tillgänglighet, regelefterlevnad och säkerhet, Compliant Cloud.

”Molnet är den självklara leveransmodellen för modern digital innovation och tillväxten går snabbt. För att möta efterfrågan jobbar vi hela tiden med att utveckla och förbättra våra tjänster. Lanseringen av nästa generation Compliant Cloud är ytterligare ett viktigt steg som visar på att Cleura utmanar marknaden som det självklara valet för svenska och europeiska företag och organisationer när de accelererar sin digitalisering med en svenskutvecklad plattform och kunnande,” säger Jim Johansson.

Under 2023 har bolaget tagit flera stora affärer inom branscher där kraven på säkerhet och integritet är höga, exempelvis hälso- och sjukvårdstjänster, försvarssektorn, säkerhet samt bank- och finans. Det är både storföretag som transformerar sin affär samt nya innovativa SaaS- och PaaS-aktörer som använder Cleuras moln som grund för sin verksamhet och fortsatta innovation.

”Europa har ett uttalat mål att stärka sin konkurrenskraft. I det ingår att öka självförsörjningsgraden inom ett antal kritiska områden, varav digitalisering är ett. Denna utveckling ligger väl i linje med Cleuras ambition och strategi att bygga det europeiska molnet och vi ser att Cleura är väl positionerat för att bidra till ett starkare Europa och till en hållbar digitalisering,” förklara Jim Johansson.

För mer information, vänligen kontakta:
Jim Johansson, VD Cleura
+46 70 912 12 00
jim.johansson@cleura.com