Compliant Cloud

DevOps


Vårt dedikerade utbildnings-team finns här för dig och kan hjälpa din organisation genom DevOps-resan. Vårt mål är att hjälpa er att bli snabbare och bättre vad gäller test, automatisering, driftsättning och kvalitét.

Förankring hos ledningen

Workshops med ledningen om hur och varför DevOps behövs i organisationen.

Bildandet av DevOps-team

Utbildning inom open source, CI/CD och automatisering samt teambuilding.

Test och automatisering

Ta fram och mäta KPI:er och implementation av testmiljö med hjälp av CI/CD.

Lansering

Framtagande av produktionsmiljö för exempelvis microservices i Compliant Cloud.