Compliant Cloud

Teknisk information


Såhär bygger vi var och en av våra våra Compliant Cloud zoner.

Datahallen

Vi väljer endast partners som, precis som vi, kan leva upp till internationellt erkända standarder för kvalitet, datasäkerhet och miljö. De datahallar vi använder för Compliant Cloud har även specifika skalskydd, backupsystem och skyddsåtgärder för hårt regulerade branscher.

Personal

Hela kedjan kring dataskydd måste alltid hänga ihop, från datahall och förbindelser till personal. Självklart är vår organisation också certifierad så att viss personal kan administrera de system som innehåller bland annat finansiell, hälso- och myndighetsinformation.

Compliant Cloud

När allt gällande skalskydd och säkerhet finns på plats kan våra kunder ta del av ett fullfjädrat moln som, tack vare sina säkerhetsmekanismer och specifik loggning, gör det möjligt för dem att följa sina branschspecifika standarder för dataskydd. Nu kan allt fokus läggas på innovation.