Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

CloudBeer Stockholm – en sammanfattning

april 4, 2023
/
Artikel

Förra veckan anordnade vi det första CloudBeer-eventet på många år där vi samlade branschexperter, ledare och andra molnfantaster för att diskutera öppen källkod och digital suveränitet. 

Vi är otroligt tacksamma för alla som deltog, bidrog och delade med sig av sina insikter. För dig som inte kunde vara med kommer här en sammanfattning och de inspelade presentationerna.

Höjdpunkter

CloudBeer Stockholm bjöd på fyra talare som alla representerade unika perspektiv och kunskap om öppen källkod och digital suveränitet.

André Catry

IT-säkerhetsexperten och prisbelönta författaren André Catry höll ett fängslande föredrag om digital suveränitet. Med utgångspunkt i sin omfattande erfarenhet som senior rådgivare inom IT-informationssäkerhet och cyberrisk belyste Catry datakontroll och dess centrala roll för nationell säkerhet. I sin presentation hävdade Catry att tillgång till en nations data är liktydigt med kontroll över den nationen, samtidigt som han underströk att USA har kontroll över större delen av Sveriges nationella data.

För att öka allmänhetens medvetenhet kring dessa frågor, och för att lyfta viktiga samtal om bland annat digital suveränitet har Catry skrivit skönlitterära böcker för att sprida sin kunskap, vilket når en bredare publik och kastar ett annat ljus över dessa angelägna frågor. Vi bjöd alla våra gäster på ett signerat exemplar av Catrys första bok som heter ”Honungsapan”.

Se hela presentationen av André Catry: https://youtu.be/-XzBHahoeAU

Arman Borghem och Johan Christenson

Arman Borghem, rådgivare inom molnreglering och regelefterlevnad, höll ett upplysande föredrag om de olika tillvägagångssätt som den offentliga sektorn i Sverige har använt för att införa molntjänster. Han utforskade orsakerna bakom dessa skillnader och diskuterade regeringens senaste förslag till lagändring. Han fick också sällskap av Johan Christenson, en stor förespråkare av europeisk digital suveränitet och grundare av Cleura, för att hjälpa till att svara på frågor kring trender och det europeiska perspektivet på samma ämnen.

Se hela presentationen av Arman Borghem och Johan Christenson: https://youtu.be/kMs8y7tolHE

Lars Larsson

Lars Larsson, Senior Cloud Architect, diskuterade den roll som programvaror med öppen källkod spelar för digital suveränitet. Han lyfte fram den ökande standardiseringen av konsumtionen av molntjänster, vilket gör det möjligt för företag och offentliga myndigheter att välja både serverplats och leverantör, inklusive mindre, helt europeiska alternativ, samtidigt som de behåller tillgången till tekniska plattformar i framkant. Larsson betonade att lösningar med öppen källkod som Kubernetes har blivit ett kraftfullt verktyg, som bäst kan likas med Davids slunga, för att ta sig an molnindustrins Goliat.

Se hela presentationen av Lars Larsson: https://youtu.be/tG1lrvZmb8E

Stort tack!

Vi är otroligt glada och stolta över den stora framgången för vårt evenemang och vi är tacksamma för alla som bidrog till att det blev så lyckat. Vi hoppas att de inspelningar och presentationsmaterial som vi har delat med oss av kommer att göra det möjligt för ännu fler människor att dra nytta av den kunskap och de insikter som presenterades. Vi ser fram emot att anordna fler CloudBeer-evenemang i framtiden, och vi hoppas att vi får se dig där!

Följ oss på sociala medier och överväga att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om framtida event.