Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Europeisk IaaS gör SaaS och PaaS tillgängligt för offentlig sektor

april 27, 2023
/
Artikel

Den offentliga sektorn i Europa betonar i allt högre grad kraven på digital suveränitet i sina upphandlingar. Detta är särskilt tydligt i Sverige, Tyskland och andra länder som följer i deras fotspår. För att europeiska tjänsteleverantörer inom PaaS och SaaS ska kunna möta kundernas krav måste de proaktivt ta tillvara den affärsmöjlighet som digital suveränitet innebär. En multi-cloud strategi, som inkluderar en Europeisk leverantör av it-infrastruktur som tjänst (IaaS), säkerställer att kunderna kan hantera sin data inom EU i enlighet med GDPR och lokal datalagstiftning.

Boost AI – Cleura
Med utgångspunkt i lokala datalagar, bestämmelser och specifika krav från vissa branscher, särskilt den offentliga sektorn, beslutade boost.ai att förnya sin leveransmodell. Lär dig hur en av de snabbast växande plattformarna för conversational-AI använder Cleuras Compliant Cloud för att utöka sitt erbjudande och nå nya kundgrupper.
cleura.com

Datasuveränitet trots geopolitiska förändringar

En viktig drivkraft för SaaS- och PaaS-leverantörer att anta en strategi med flera IaaS-leverantörer är att kunna erbjuda datasuveränitet i alla regioner. Det har blivit allt tydligare att vissa leverantörer av it-infrastruktur som tjänst omfattas av lagar med extraterritoriell verkan som kan nå data i EU. Därför söker juridiska team och upphandlare, över hela kontinenten, efter SaaS- och PaaS-lösningar som förlitar sig på alternativa IaaS-leverantörer.

GDPR var den första betydande drivkraft som påverkade landskapet för dataskydd och integritet. Sedan 2018 har ogiltigförklaringen av Privacy Shield och andra geopolitiska händelser och spänningar, framför allt kriget i Ukraina, varit inflytelserika drivkrafter för att prioritera digital suveränitet.

Bli valbar och bidra till att främja innovation

Genom att inkludera en Europeisk IaaS i din multi-cloud strategi kan kunderna drifta sina tjänster i enlighet med de regler och krav som ställs på dem. Därför är en it-infrastruktur som uppfyller dessa krav avgörande för att bli godkänd av EU:s upphandlare inom den offentliga sektorn.

Det gör det också möjligt för SaaS- och PaaS-leverantörer att dra nytta av varje leverantörs unika kapacitet, funktioner och prisstrukturer. Resultatet blir kostnadseffektivitet och främjande av nya, innovativa lösningar som uppfyller och överträffar förväntningarna hos organisationer inom den offentliga sektorn i EU.

Leverantörsoberoende

För SaaS- och PaaS-leverantörer innebär en multi-cloud strategi att beroendet minskar eller helt elimineras. Det ger samtidigt en god flexibilitet att byta leverantör eller att införa nya tjänster efter behov. Detta är särskilt viktigt i det snabbt föränderliga tekniklandskapet, där det är viktigt att anpassa och snabbt införa nya lösningar. Genom att utnyttja en strategi med flera molntjänster, med regelefterlevnad som grundpelare, kan SaaS- och PaaS-leverantörer som riktar sig till europeiska organisationer inom den offentliga sektorn visa sig kapabla att kontrollera data och applikationer samtidigt som de säkerställer den flexibilitet som krävs för att förbli flexibla och konkurrenskraftiga.

Lägg till en Europeisk molntjänst

En multi-cloud strategi är det bästa sättet för europeiska SaaS- och PaaS-företag att uppfylla kraven på databehandling och samtidigt följa GDPR och lokal datalagstiftning. Genom att lägga till en europeisk IaaS kan organisationer:

  • säkerställa datasuveränitet
  • förbättra säkerheten och motståndskraften
  • uppmuntra konkurrens och innovation
  • och främja leverantörsoberoende.

Eftersom den europeiska offentliga sektorn fortsätter att prioritera integritet och dataskydd, efterlevnad av lagar och regler samt digital suveränitet, kommer det att vara avgörande att lägga till en Europeisk IaaS som grund för SaaS och PaaS tjänster i syfte att möta den europeiska offentliga sektorns organisationers unika behov och utmaningar.

Fallet boost.ai

Som svar på regional datalagstiftning, branschspecifika bestämmelser och den offentliga sektorns unika behov valde boost.ai att omarbeta sitt tillvägagångssätt för molnleverans genom att övergå från en enda IaaS-partner till en multi-cloud strategi.

”Vissa kunder inom offentlig sektor har historiskt sett installerat vår lösning på plats för att behålla full kontroll över databehandlingen och undvika dataöverföring till tredje land. Men i takt med att användningen av molntjänster har ökat i allmänhet har regioner, kommuner och myndigheter i allt högre grad efterfrågat möjligheten att använda våra chattbot som molntjänst”

— Hadle Ropeid Selsås, Chief Cloud Officer på boost.ai

Med detta i åtanke inledde boost.ai ett projekt för att identifiera och anta ytterligare en IaaS-partner som en del av deras multicloud-strategi. Genom att göra detta skulle företaget uppfylla behoven hos den europeiska offentliga sektorn och deras krav på att lagra och behandla sina data hos ett europeiskt bolag som kan säkerställa att data behandlas, lagras och hanteras inom Europa i enlighet med GDPR och andra regionala och datalagstiftningar. Utöver detta behövde den digitala infrastrukturen också uppfylla boost.ai:s höga krav på funktioner och teknisk prestanda.

Boost AI – Cleura
cleura.com

Kontakta oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vårt integritetsmeddelande.