Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Första fysiska OpenInfra Summit på flera år

juni 9, 2022
/
Artikel

Efter ett par år av virtuella möten är det fysiska OpenInfra Summit äntligen tillbaka, den här gången i Berlin!

Över 1000 entusiaster har samlats för att delta och vi bjuds på spännande keynotes, sessioner och möten som täcker in alla ämnen relaterade till öppen infrastruktur.

Tekniktrender är ständigt närvarande på en konferens som denna, och i år ser vi två speciella ämnen som får mer tid på den stora scenen – digital suveränitet och klimatfrågor.

Hållbara, molnbaserade arbetsbelastningar

IT-branschen har fortfarande mycket arbete kvar att göra för att stävja CO2-utsläppen inom IT-drift.

Stuart Grace och BBC R&D har gjort omfattande forskning om hur IT-företag kan få fullständig kontroll över sin energianvändning och hur vissa ”jobb”, eller arbetsbelastningar (workloads) påverkar CO2-utsläppen.

Stuart visade hur man kan presenterar en tydlig bild, i realtid, genom att mäta vilken typ av energikälla som används vid varje given tidpunkt och koppla det till CPU-cykler.

En arbetsbelastning kan till exempel ha helt olika utsläppsnivåer baserat på om datacentret har tillgång till vindkraft när det körs. Däremot kan samma arbetsbelastning ha flera gånger högre utsläppsnivåer om den körs vid en annan tid på dygnet. Genom att styra när arbetsbelastningen sker kan man dramatiskt påverka utsläppsnivåerna för alla typer av arbetsbelastningar.

Nyckeln är att förstå mönster och hur utsläppen fluktuerar och varför. Med dessa kritiska data och sätt att tänka på vår förmåga att påverka utsläppsnivåer kan hela IT-branschen driva på ett mer hållbart sätt att sköta molndrift.

Regeringsföreträdare – första gången på OpenInfra Summit

Två regeringsrepresentanter intog för första gången huvudscenen vid OpenInfra Summit. Tyskland och Sverige presenterade pågående initiativ kring sina respektive digitala resor och hur de planerar att stödja olika EU-insatser.

Frederic Lardinois från TechCrunch intervjuade Dr Franziska Brantiner från Tysklands federala ministerium för ekonomiska frågor och klimatåtgärder samt Daniel Melin från Skatteverket.

Båda länderna är ivriga att driva den digitala agendan framåt och bli bättre på att använda kraften i det digitala. Det är dock lika tydligt att digital suveränitet är en väsentlig punkt i ljuset av geopolitiska utmaningar som påverkar leveranskedjor till nationell säkerhet på så många sätt.

Förutom att göra det som EU är vana vid – att skapa och erbjuda finansiellt stöd för olika projekt – finns det också en mer direkt användning reda pengar. Till exempel öppnar Skatteverket för att använda open source-projekt på ett mer framträdande sätt för att skapa ett bättre val på marknaden. Att upphandla nya typer av applikationer där öppen källkod står i centrum främjar förändringar som kommer att påverka hela branschen.

Öppen infrastruktur har aldrig varit viktigare eftersom digital suveränitet och valmöjligheter på marknaden har blivit kritiska faktorer för regeringar och företag över hela världen. OpenInfra Foundation är en avgörande intressent för att säkerställa att öppen källkodsprojekt kan frodas och vara en del av våra ekosystem.

Överväg att gå med i de öppen källkodsprojekt som är viktiga för dig och din organisation!