Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Vad är Digital Markets Act – DMA?

december 22, 2023
/
Frågor & Svar

Vad är EU:s Digital Markets Act? Det ska det handla om i dagens avsnitt av Molnguiden med mig, Arman Borghem, Regulatory and Compliance Advisor på Cleura.

Den nuvarande EU-kommissionen har en digital strategi som de kallar A Europe Fit for the Digital Age eller ett Europa som är rustat för den digitala tidsåldern. Digital Markets Act, eller Förordningen om digitala marknader som den heter på svenska, är en del av det.

EU-kommissionen skriver på sin webbplats att vissa stora onlineplattformar fungerar som grindvakter på digitala marknader, eller gatekeepers på engelska.

Syftet med Digital Markets Act

Syftet med Digital Markets Act är att se till att de här stora onlineplattformarna agerar rättvist. Tillsammans med Digital Services Act är Digital Markets Act en av hörnstenarna i EUs digitala strategi, skriver EU-kommissionen. Och med rättvist agerande så menar vi här att de stora spelarna ska agera rättvist i förhållande till mindre företag som på olika sätt är beroende av de här stora onlineplattformarna.

Vad är en grindvakt?

Digital Markets Act använder begreppet core platform services eller centrala plattformstjänster på svenska. EU-kommissionen har pekat ut sex företag med 22 centrala plattformstjänster som grindvakter. Det är Alphabet (Googles moderbolag), Amazon, Apple, ByteDance (bolaget bakom TikTok), Meta (som står bakom Facebook, Instagram och Whatsapp) samt Microsoft.

Det är inte alla tjänster från de här bolagen som automatiskt omfattas. EU-kommissionen har angett att de här företagen har 22 centrala plattformstjänster som omfattas. Det handlar exempelvis om operativsystem som Windows, iOS och Android, men också själva app-butikerna, alltså App Store och Google Play-butik.

Det är ju handelsplatser som andra företag använder för att konkurrera, både med varandra, men också mot Apple och Google som har egna appar på de här marknadsplatserna. Andra exempel är Amazon Marketplace och sociala nätverk som Facebook, TikTok och LinkedIn.

Vem kan anses vara en grindvakt enligt Digital Markets Act?

För att omfattas så behöver ett företag med dess plattform överstiga vissa tröskelvärden. För det första ska den årliga omsättningen i EU vara mer än 7,5 miljarder euro eller så ska det finnas ett marknadsvärde på mer än 75 miljarder euro. För det andra ska företaget ha mer än 45 miljoner aktiva slutanvändare per månad eller 10 000 aktiva företagsanvändare per år i EU.

Och det här användarantalet ska ha uppfyllts under tre års tid. Det visar då att företaget och plattformen har en befäst position på marknaden. Och vad gäller typer av tjänster så har jag nämnt operativ system, sociala nätverk och vissa typer av marknadsplatser. Men det finns dessutom andra typer av tjänster som sökmotorer som Google Search, video-delningstjänster som YouTube, konversationstjänster som WhatsApp och Facebook Messenger.

Det kan vara webbläsare som Chrome och Safari, virtuella assistenter, molntjänster och online annonsnätverk som de från Google Meta och Amazon.

Vad måste grindvakter göra?

Konkret kan det handla om att grindvakterna måste göra sina tjänster interoperabla. Man är till exempel inne på att den som tillhandahåller en kommunikationstjänst likt WhatsApp under vissa villkor kan behöva göra grundläggande funktioner i tjänsten interoperabla med konkurrerande lösningar.

Till exempel att den som tillhandahåller en chatt och samtalslösning som omfattas av Digital Markets Act, att den kan behöva göra chattar och samtal möjliga med konkurrerande chatt- och samtalslösningar. Annars blir det viktigaste att snabbt bli störst. För även om någon annan utvecklar en lösning som är säkrare, mer användarvänlig, som respekterar ditt privatliv mer, då får du svårt att byta till den lösningen om alla andra använder den där lösningen som råkade vara först med att bli störst.

Ett annat exempel är att en som tillhandahåller en sökmotor eller en marknadsplats inte får särbehandla sina egna produkter och egna tjänster så att de gynnas över andra företags produkter och tjänster. Till exempel när de dyker upp i sökresultat eller säljs på en marknadsplats.

Digital Markets Act handlar om att underlätta konkurrens

Digital Markets Act handlar alltså till stor del om att underlätta konkurrens. Grindvakter eller gatekeeper-plattformar som har en fast förankrad marknadsposition kan sätta villkoren för de som vill finnas på de här plattformarna. Och de här villkoren påverkar konkurrenskraften för mängder av företag. Digital Markets Act syftar alltså till att de som äger de här stora plattformarna inte otillbörligt ska utnyttja sin marknadsmakt för att missgynna andra företag.

Och ett grundläggande syfte med EU är att främja fri rörlighet. Så det är lätt att förstå att EU-lagstiftaren vill värna konkurrensen. Innovation kan komma från mindre bolag och då vill man inte att den innovationen försvåras eller kvävs i sin linda.

Digital Markets Act – Inte helt okontroversiell

Sen är inte Digital Markets Act helt okontroversiell. Man kan beskriva det som ett proaktivt sätt att reglera konkurrens. Och en del stora techbolag har visat tecken på att de vill försvara sina positioner och att de åtminstone delvis inte anser att de borde omfattas av de här reglerna. Vad gör då att en online-plattform blir en grindvakt? Vilket ansvar följer med det?

En tillsyn centraliserad till EU-kommissionen

Till sist några ord om hur tillsynen av Digital Markets Act skiljer sig från andra regelverk som GDPR. Med GDPR så finns det självständiga tillsynsmyndigheter i respektive medlemsland. Och för att de ska tolka och tillämpa GDPR på samma sätt så har de bildat organisationen EDPB. Där de bland annat tar fram gemensamma riktlinjer för hur de anser att GDPR ska tolkas. Med Digital Markets Act så fungerar tillsynen istället så att den är centraliserad till EU-kommissionen.

Och där kan man ju tänka sig att politisk vilja, prioriteringar och riskaptit kan skilja sig åt mellan EU-kommissioner som tillsätts efter att det har varit EU-parlamentsval. Skulle också kunna bero på vem som utsätts till kommissionärer med ansvar för konkurrens. De som utsetts till grindvakter har fram till den 6 mars 2024 på sig att följa alla bestämmelser i Digital Markets Act. Apple, Meta och TikTok. Har redan överklagat EU-kommissionens beslut om att deras tjänster omfattas av regelverket, åtminstone vissa av deras tjänster. tjänster Så fortsättning följer här i domstol.

Digital Markets Act visar att EU är medvetna om riskerna

Sammanfattningsvis kan man väl säga att Digital Markets Act visar att EU-lagstiftaren är väl medveten om riskerna med att bolag hamnar i en dominerande ställning, särskilt när de tillhandahåller stora plattformar där andra företag ska verka och konkurrera. Hur pass aktiv och effektiv tillsynen blir så att de här reglerna faktiskt följs återstår att se.

Har du frågor om molntjänster och digitalisering?

Vi kan hjälpa din organisation att genomföra digitaliseringsresan på ett lagligt och hållbart sett.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vårt integritetsmeddelande.