Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Webinar: Så förbereder du din verksamhet för NIS2

februari 13, 2024
/
Frågor & Svar

EU:s NIS2-direktiv närmar sig med stormsteg och den 18:e oktober 2024 börjar det tillämpas.

Detta sker mot bakgrund av att cyberattackerna blir allt fler, allt allvarligare och får större följdverkningar på samhället i stort. Med NIS2 tvingas fler verksamheter än förut vidta åtgärder för att hantera riskerna med cyberincidenter. Åtgärderna berör traditionellt informationssäkerhetsarbete men också driftskontinuitet – en aspekt som alltför ofta hamnar i skymundan.

Den 6 mars anordnar vi ett webinar tillsammans med Iver där du kan lyssna på Arman Borghem, Regulatory och Compliance Advisor på Cleura, som tillsammans med Jesper Blomé, Head of Security & Compliance på Iver, berättar om vad din verksamhet kan göra för att förbereda sig för NIS2 i en alltmer osäker omvärld.