Container Orchestration

Förenkla din container management med Cleura Container Orchestration Engine
Container Orchestration hjälper till att automatisera driftsättning, skalning och hantering av Kubernetes kluster, vilket förbättrar effektiviteten, resursutnyttjandet och tillförlitligheten i containerbaserade applikationer. Kör din container administration i Cleura Cloud och låt oss hantera den underliggande infrastrukturen.
Skapa ett konto och driftsätt ditt första kubernetes-kluster på bara några minuter.
Kom igång direkt!
Container orchestration
apiVersion: 
v1 clusters:
 - cluster:
   certificate-authority-data: DATA+OMITTED
   server: https://api.test-cluster.p40698.staging-k8s.cleura.cloud
  name: shoot--p40698--test-cluster
contexts:
 - context:
   cluster: shoot--p40698--test-cluster
   user: shoot--p40698--test-cluster-token
  name: shoot--p40698--test-cluster
current-context: shoot--p40698--test-cluster
kind: Config
preferences: { }
users:
 - name: shoot--p40698--test-cluster-token
  user:
   token: REDACTED

3 viktiga fördelar med Cleura Container Orchestration Engine

 • 1
  Cleura Container Orchestration Engine är en omfattande funktion för container management som finns tillgänglig i både Cleura Public Cloud och Cleura Compliant Cloud.
 • 2
  Den är sömlöst integrerad med Cleura Cloud, vilket ger full kontroll över dina Kubernetes-kompatibla kluster och möjligheten att effektivt skala upp och hantera hundratals eller till och med tusentals av dem.
 • 3
  Cleura Container Orchestration Engine drivs av Gardener och förenklar driftsättning, skalning och hantering av containerbaserade applikationer genom att automatisera provisionering av kluster och livscykelhantering.

Kostnadsfria platser till vår onlinekurs!

Lär dig grunderna i Kubernetes och Cleura Container Orchestration Engine, byggd på Gardener, i vår onlinekurs.
Få en gratisplats* och spara över 8000kr med denna kod:
CCOEFREE
*20 lediga platser tillgängliga - först till kvarn gäller.
Genomför kursen
Container Orchestration i Cleura Cloud
It seamlessly integrates with Cleura Cloud, offering Kubernetes-conformant clusters and the capability to efficiently scale and manage hundreds or even thousands of them.
Powered by Gardener, Cleura Container Orchestration Engine simplifies the deployment, scaling, and management of containerized applications by automating cluster provisioning and lifecycle management.

Funktioner för container orchestration med Cleura

Skapa ett kluster enkelt via vår användarvänliga Cleura Cloud Management Panel eller via vårt API utan att hantera den underliggande infrastrukturen.
Arbetarnoderna (worker nodes) skapas i den region och det projekt som du väljer och kommunicerar säkert med kontrollplanet.
Arbetsnoderna kan snabbt skalas horisontellt och/eller vertikalt för att uppfylla dina behov och du kan även ställa in automatisk skalning inom en uppsättning regler och gränser.

Containerhantering med Cleura

Containerhantering i Cleura Cloud Management Panel eller via vårt omfattande API låter dig skapa, modifiera och interagera med dina Kuberneteskluster med bara några få klick.
Container deployment with Cleura Container Orchestration Engine
I Gardener-terminologi kallas ett Kuberneteskluster för ett Shoot (som i plantskott). Fyll i namnet på ditt nya kluster och välj en region för att se alla övriga alternativ.
Container automation and maintenance in Cleura Container Orchestration Engine
Aktivera automatiska uppdateringar av images och Kubernetesversioner vid ett valt underhållsfönster eller uppdatera manuellt med bara några klick i användargränssnittet.
Container automation and hibernation in Cleura Container Orchestration Engine.
För att hjälpa till att kontrollera kostnaderna har vi inkluderat alternativ för att vila klustret manuellt eller automatiskt baserat på ett schema, vilket kan vara praktiskt för utvecklingskluster.

➜ ~ export KUBECONFIG=~/Downloads/kubeconfig.yaml
➜ ~ kubectl get nodes

NAME STATUS ROLES AGE VERSION
shoot--p41801--garden-lv-hpj-z1-84d7d-9g7kw Ready 6d6h v1.26.9
shoot--p41801--garden-lv-hpj-z1-84d7d-fhz69 Ready 6d6h v1.26.9
shoot--p41801--garden-lv-hpj-z1-84d7d-gzbvz Ready 6d6h v1.26.9
➜ ~ kubectl get pods -A 2/2
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
default ubuntu-deployment-65d5868f77-pw6cv 1/1 Running 3 (15h ago) 4d22h
kube-system apiserver-proxy-lq7kx Running 0 4h33m
kube-system apiserver-proxy-pcqzk 2/2 Running 0 4h33m
kube-system apiserver-proxy-xcvfh 2/2 Running 0 4h33m
kube-system blackbox-exporter-858ffbbb47-5m7dg 1/1 Running 0 6d6h
kube-system blackbox-exporter-858ffbbb47-vmr6l 1/1 Running 0 6d6h
kube-system calico-kube-controllers-78fc95f887-k8csp 1/1 Running 0 4h33m
kube-system calico-node-6njqq 1/1 Running 0 4h33m
När du har skapat ett nytt kluster kan du interagera med det med hjälp av kubectl och en kubeconfig-fil.

  Börja din satsning på container orchestration redan idag!

  Få en demo

  Är du inte riktigt redo att utforska Cleura Container Orchestration Engine på egen hand, men nyfiken på att se hur det fungerar?

  Få en demo från våra molnexperter!
  I vår utvärdering av containerteknologier fann vi Cleura Container Orchestration Engine som väldigt användarvänlig jämfört med andra lösningar för container orchestration. Att komma igång var lika enkelt som att skapa ett konto. Informationssäkerhet är avgörande i vår bransch och med Cleura kan vi göra application containerization utan uppoffringar.


  Sammantaget har vår resa med Cleura varit en väldigt positiv upplevelse.

  Richard Alvegård, CTO på Vitec Appva
  Richard Alvegård, CTO på Vitec Appva
  Vitec Appva is Sweden's most widely used service for digital signing of care interventions in elderly care and home care, such as medication and physiotherapy. The service enables the documentation and signing of 200,000 care interventions daily. The company manages all its operations through microservices where Cleura Container Orchestration Engine is used as one of the container engines.

  Utforska tekniken bakom vår containerplattform

  Med vår användarvänliga Cleura Cloud Management Panel, eller via vårt API, kan du enkelt starta ett Kubernetes-kluster. Cleura hanterar kontrollplanet medan du väljer den optimala platsen för dina arbetsnoder. Arbetsnoderna och kontrollplanet kommunicerar obehindrat med varandra, så att du kan ansluta och styra ditt kluster med vilken Kubernetes-klient som helst.

  Med Cleura Container Orchestration Engine har du full kontroll: övervaka, modifiera, uppgradera och skala ditt kluster direkt via vår plattform.
  Container Orchestration architecture

  Lär dig mer om Container Orchestration

  Utforska Cleura Container Orchestration Engine med våra omfattande guider och dokumentation. Dessa steg-för-steg-resurser har tagits fram av vårt dedikerade utbildningsteam för att vägleda nybörjare och erfarna användare genom både väsentligheter och nyanser.

  Onlinekurs i container orchestration

  Lär dig grunderna i Kubernetes och Cleura Container Orchestration Engine i vår onlinekurs.
  Spara 50% på din första kurs
  Genomför kursen