Cleuras kvalitetspolicy


På Cleura strävar vi efter att leverera det mest avancerade och tillförlitliga IaaS-relaterade erbjudandet genom att kombinera vårt djupa tekniska kunnande med ett starkt engagemang för operativ kvalitet inom säkerhet, kvalitet, efterlevnad, effektivitet och hastighet. Tillsammans med våra noggrant utvalda partners strävar vi efter en förstklassig kundupplevelse centrerat kring kontinuerlig utveckling.
Kundorienterad innovation: Vi samarbetar aktivt med våra kunder för att utforma och implementera lösningar som förutser och överträffar deras behov. Vårt främsta mål är att förse dem med oöverträffade tjänster som inspirerar dem att förespråka Cleura.
Målstyrd strategi: Vi anpassar våra affärsstrategier till Cleuras övergripande vision, uppdrag och affärsidé, vilket säkerställer kontinuitet, tillväxt och innovation.
Kontinuerlig utveckling: Vi tror starkt på kraften i ständiga förbättringar. Det är djupt rotat i vårt DNA, våra handlingar, vårt beslutsfattande och den ständiga förfiningen av våra system och processer.
Stärkt personalstyrka: Varje Cleura-medarbetare är en integrerad del av vår vision. Vi ger dem verktygen, kunskapen och miljön för att förnya sig och erbjuda lösningar som höjer våra kundupplevelser. Cleuras personal uppmuntras att lämna feedback och rapportera avvikelser för att hjälpa vår dagliga tillväxt och förbättra oss själva, med stöd av ISO-ramverket.
Symbiotiska affärsrelationer: Vi är fast beslutna att skapa och vårda hållbara affärsrelationer som bygger på ömsesidig nytta. Vårt nätverk bygger på förtroende, öppenhet och en gemensam strävan efter kvalitet.
Operativ spjutspets: Vi står fast vid vårt uppdrag att leda branschen när det gäller säkerhet, kvalitet och effektivitet, samtidigt som vi behåller smidigheten att anpassa oss till ett ständigt föränderligt digitalt landskap.
Upprätthålla regulatorisk integritet: Kärnan i vår verksamhet är ett orubbligt åtagande att följa branschkrav, regler och standarder som vi väljer att tillämpa. Genom att konsekvent sträva efter att överträffa standardkraven upprätthåller vi vårt rykte och säkerställer förstklassig servicekvalitet för våra kunder.
Vårt engagemang för våra kunder, vår personal och våra partners är orubbligt, och vårt engagemang för att upprätthålla och höja våra kvalitetsstandarder är obevekligt.