Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Vad är molninfrastruktur?

oktober 27, 2023
/
Frågor & Svar

 Molntjänster

När du använder en e-signeringslösning online, anmäler en skada till ditt försäkringsbolag eller ställer en fråga till en chatbot, då använder du vad som ibland lite slarvigt kallas molntjänster. Det kan vara från din webbläsare, från en app på din mobil eller ett program på din dator. Själva informationen du ser hämtas ner och visas tillfälligt på din skärm. Men innan och efter det så lagras och bearbetas informationen på en server, en dator som finns i ett datacenter någon helt annanstans.

När används molnbaserad infrastruktur?

På datorerna i datacentret så finns programvaror som är kärnan i det vi kallar molnbaserad infrastruktur. E-signeringslösningen, skadeanmälningsflödet, chatboten – de är byggda ovanpå den infrastrukturen. Det Cleura gör är att tillhandahålla sådan molnbaserad infrastruktur. Ordet infrastruktur används för att det är en grundläggande bottenplatta. Och ordet moln tar sikte på att det finns en mängd servrar med beräkningskapacitet, minne och lagring. De resurserna kan snabbt och automatiskt skalas upp eller ner beroende på behov och belastning.

En verksamhet som vill lansera en ny funktion eller expandera till en ny marknad behöver då inte tänka på om kapaciteten kommer att finnas där.

Viktigt att din leverantör går att lita på

Använder man molninfrastruktur från en leverantör så är det förstås viktigt att leverantören går att lita på.

Ofta lyfts argument om att molnet är säkrare jämfört med en drift i sin egen källare eller så. Och det stämmer i regel, särskilt ur ett it-säkerhetsperspektiv.

Men molnet har andra aspekter att ta hänsyn till, där en del leverantörer tyvärr lägger ribban betydligt lägre.

Molnet har blivit en vattendelare

För en del har molnet blivit en vattendelare. Vi ser ett par läger, där vi på Cleura försöker vara en slags gyllene medelväg.

I en del verksamheter verkar man inte bry sig så mycket om att ingen har läst eller förstått under vilka villkor verksamhetens information kommer att hanteras. Man bryr sig inte heller om att en eventuell tvist om tjänsten eller uppgiftshanteringen skulle behöva drivas i utländsk domstol enligt utländsk rätt. Eller att man inte kan värna den personliga integriteten eftersom uppgifterna blir åtkomliga för amerikansk underrättelsetjänst.

De här attityderna, de är som allra vanligast när den här typen av moln är de enda man känner till. Vilket är förståeligt, för det är jobbigt att behöva ta itu med brister som man inte upplever sig kunna göra någonting åt.

Använd molntjänster både säkert och lagenligt

Sen har vi den andra sidan, de som ser de här problemen men tror att de gäller alla molnleverantörer. Då blir det lätt en beröringsskräck kring molnet. Vårt mål på Cleura är att både ha molnets fördelar, alltså skalbarhet, snabbrörlighet, innovation, säkerhet och fixa de rättsliga bitarna.

Du kan prata GDPR och OSL med oss. Våra avtal går att överblicka och förstå. Skulle vi bli oense så avgörs tvisten enligt svensk rätt. Och när du anförtror din information till oss i EU så lyder vi inte under amerikansk underrättelselagstiftning.

Kort sagt: en molntjänst vi själva hade velat att vår information hanterades i.

Har du frågor om molntjänster och digitalisering?

Vi kan hjälpa din organisation att genomföra digitaliseringsresan på ett lagligt och hållbart sett.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vårt integritetsmeddelande.