Molnlagring i Cleura Cloud


Molnlagring är en av de viktigaste komponenterna som tillsammans med datorkraft och nätverksfunktionalitet utgör en virtuell maskin. Vi tillhandahåller tre typer av lagringsfunktioner - block-, objekt- och imagelagring - som kan användas på olika sätt när du bygger din molninfrastruktur i Cleura Public Cloud, Private Cloud och Compliant Cloud.

Cleura Cloud utnyttjar OpenStack-projekt som Cinder, Swift och Glance för att leverera tillförlitlig och effektiv molnlagring.

Kom igång
Image
Image

Provisionering av Molnlagring

Provisionering av molnlagringsresurser kan göras via Cleura Cloud Management Panel eller OpenStack API. Du kan skapa, skala, ansluta och ta bort lagringsvolymer till dina virtuella servrar och lagra dina egna images. Du kan också ta snapshots av virtuella servrar och volymer, antingen som säkerhetskopior eller som mallar, för att snabbt växa din molninfrastruktur.

Med hjälp av AWS S3 API:er eller OpenStack Swift API:er kan du enkelt ansluta olika datakällor direkt till vår object storage och automatiskt lagra stora mängder data.

Kom igång

Lagringsmetoder i Cleura Cloud

Block Storage

Används som systemhårddisk, för volymer, Snapshots och Privata images.
SEK PER GB & TIMME

Object Storage

Object Storage som drivs av projektet OpenStack Swift.
SEK PER GB & TIMME

Disaster Recovery

Inkluderar 10 versioner.
SEK PER GB & TIMME

Skalbar Molnlagring i Cleura Cloud

Skalbar molnlagring är en mångsidig lösning som gör att verksamheter enkelt kan justera sin lagringskapacitet för att tillgodose förändrade databehov. Det ger kostnadseffektivitet genom att användarna endast betalar för den lagring de behöver. Med sömlös skalbarhet kan verksamheter enkelt skala upp eller ned sin lagringskapacitet i takt med att efterfrågan varierar. Detta säkerställer optimal prestanda och resursallokering. Dessutom erbjuder skalbar molnlagring hög tillgänglighet och tillförlitlighet genom inbyggda mekanismer för redundans och datareplikering. Det är ett perfekt val för företag som vill ha anpassningsbar och pålitlig molnlagring som kan stödja deras föränderliga krav.
Image

Robusthet i Object storage

Vår objektlagring är mycket motståndskraftig och erbjuder 99,999 % årlig beständighet. Vi uppnår detta genom att sprida data över flera domäner i en redundant konfiguration för att skydda dem från hårdvarufel.

Övervakning av Molnlagring

Vi övervakar ständigt dataintegriteten och fel upptäcks och åtgärdas automatiskt. Våra system övervakas dygnet runt av våra professionella och kunniga team för att säkerställa att data alltid är tillgängliga.

3 fördelar med Molnlagring från Cleura

Disaster recovery

Vår kostnadsbelagda Disaster recovery inkluderar 10 versioner av dina block storage instanser utan extra kostnad. Funktionen säkerställer att du alltid har möjligheten att återfå data från 10 dagar tillbaka i tiden.

Elasticitet

Volymer kan enkelt flyttas mellan virtuella servrar och utökas direkt i Cleura Cloud Management Panel. Du kan också ta en ögonblicksbild av en volym eller skapa en ny image från en volym när du bygger din it-infrastruktur i molnet.

Beständighet

Alla lagringsfunktioner som vi erbjuder är beständiga och raderas endast på ditt kommando. Du behöver alltså aldrig oroa dig för att information går förlorad när du stoppar virtuella servrar.

What is cloud storage?

Med molnlagring kan användare lagra, hantera och komma åt data i molnet istället för på fysiska lagringsenheter. Molnlagringssystem drivs och hanteras vanligtvis av molntjänstleverantörer, som Cleura, på fysiska servrar som förlitar sig på virtualiseringstekniker. Att hyra molnbaserat lagringsutrymme har många fördelar jämfört med att köpa och hantera fysiska lagringsenheter, t.ex. skalbarhet, tillförlitlighet och tillgänglighet. I många fall inkluderar molnlagringstjänster ytterligare funktioner som säkerhetskopiering, katastrofåterställning och datasynkronisering, vilket gör det till ett populärt val för både enskilda användare och företag för effektiv och säker lagring av deras digitala information.

Types of cloud storage

Block storage

Block Storage är ett lagringsformat där data lagras i block av en fast storlek, vart och ett med en unik identifierare. Medan fillagring organiserar data i en hierarki av filer och mappar, delar blocklagring upp data i enhetliga block som kan styras individuellt. Denna metod möjliggör mycket effektiv lagring, hämtning och ändring av data, eftersom varje block kan nås och redigeras självständigt utan att påverka andra block. Blocklagring lämpar sig särskilt väl för miljöer som kräver hög prestanda och låg latens, t.ex. databassystem, filsystem för virtuella maskiner och applikationer med hög transaktionsfrekvens.

Object storage

Object storage behandlar data som enskilda objekt med tillhörande metadata och en unik identifierare. Här hanteras data som ett enda komplett element, vilket gör det mycket skalbart och flexibelt. För enkel hämtning och hantering innehåller varje objekt själva informationen, metadata och en globalt unik identifierare. Metadata, som kan vara ganska omfattande, ger mer information om objektet och förbättrar funktioner som indexering och hantering. Object storage är särskilt väl lämpat för ostrukturerade data som foton, videor och dokument, och används ofta i molnlagringsmiljöer eftersom den kan hantera enorma mängder data i distribuerade system, vilket ger en hög tillgänglighet och enkel åtkomst via webben.

Benefits of cloud storage

Tillgänglighet

Molnlagring erbjuder en svårslagen tillgänglighet som låter användaren komma åt sin information var som helst, när som helst. Add komma åt filer på begäran ökar produktiviteten och säkerställer att viktig information alltid finns tillgänglig.

Backup och återställning

Molnlagring erbjuder ofta inbyggda lösningar för säkerhetskopiering och återställning, vilket är viktigt för att skydda mot dataförlust. De automatiska eller schemalagda processerna i molnlagringstjänster är mer tillförlitliga och mindre arbetsintensiva än traditionella säkerhetskopieringsmetoder och kan minimera driftstopp vid problem, vilket är avgörande för att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten.

Skalbarhet och flexibilitet

Att enkelt kunna justera sin molnlagringskapacitet möjliggör en kostnadseffektiv hantering av data. När datavolymen ökar kan ytterligare lagringsutrymme läggas till utan behov av betydande investeringar i fysisk infrastruktur. Detsamma gäller naturligtvis även åt andra hållet. Flexibiliteten gäller även vilka typer av data som kan lagras, från små dokument till stora multimediafiler, vilket gör molnlagring till en mångsidig lösning för nästan alla datalagringsbehov.

Kostnadseffektivitet

Molnlagring är kostnadseffektivt eftersom du bara betalar för den lagringskapacitet du faktiskt använder. Därmed slipper man dyra investeringar i hårdvara och minskar underhållskostnaderna för serverdriften.