Skalbar molnlagring


Tillsammans med beräkningskraft och nätverksfunktionalitet är molnlagring den tredje och sista beståndsdelen i en virtuell server som i sin tur utgör grunden i all molnbaserad it-infrastruktur. Vi erbjuder tre olika typer av funktioner för lagring - block, objekt och image storage som kan användas på en rad olika sätt när du bygger upp din infastruktur i molnet. Lagringsfunktionerna i Cleura Cloud drivs av en uppsättning OpenStack projekt som heter Cinder, Swift och Glance.

Provisionering av molnlagring

Precis som för de övriga grundläggande funktionerna provisioneras volymer och annan typ av molnlagring i Cleura Cloud Management Panel. Här kan du skapa, utöka, ansluta och lösgöra lagringsvolymer från dina virtuella instanser och och lagra dina egna images. Du kan också ta ögonblicksbilder av dina virtuella instanser och volymer för att använda dem som backuper eller mallar när du bygger ut din it-infrastruktur. Genom att använda AWS S3 API:er eller OpenStack Swift API:er, kan du enkelt koppla samman olika datakällor direkt till Object Storage och automatiskt lagra stora mängder data.

Block storage

Object storage

Image storage

Image
Vår Object Storage är skapat för att vara extremt motståndskraftigt och ger en årlig data durability om 99,999%. Detta säkerställer vi genom att sprida data över flera sk. feldomäner i en redundant konfiguration för att skydda mot potentiella maskinvarufel. Dataintegritet övervakas ständigt och fel upptäcks och repareras automatiskt. Alla system övervakas dygnet runt av våra team för att säkerställa att all data alltid finns tillgänglig.

Fördelarna med skalbar molnlagring

Disaster recovery

Vår kostnadsbelagda Disaster recovery inkluderar 10 versioner av dina block storage instanser utan extra kostnad. Funktionen säkerställer att du alltid har möjligheten att återfå data från 10 dagar tillbaka i tiden.

Elasticitet

Volymer kan enkelt flyttas mellan virtuella servrar och utökas direkt i Cleura Cloud Management Panel. Du kan också ta en ögonblicksbild av en volym eller skapa en ny image från en volym när du bygger din it-infrastruktur i molnet.

Beständighet

Alla lagringsfunktioner som vi erbjuder är beständiga och raderas endast på ditt kommando. Du behöver alltså aldrig oroa dig för att information går förlorad när du stoppar virtuella servrar.