City Network
is now Cleura,
the European cloud!

We are Cleura, the European cloud.
We believe that a sustainable digital future begins with the freedom to innovate. That’s why we challenge the norm with a compliant and secure infrastructure. The ultimate foundation for innovation and complete control over your data.

We bring value to your business through vital cloud technology with full automation capabilities.
Read more about our story

Om oss

Vi är Cleura, det Europeiska molnet.

Vi tror att en hållbar digital framtid grundar sig i friheten att skapa innovation. Det är därför vi utmanar normen med säker och laglig IT-infrastruktur som tjänst, som banar vägen för din innovation och ger dig fullständig kontroll över din data.

This is a press release

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vestibulum libero vel massa facilisis molestie.

This is the latest podcast

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vestibulum libero vel massa facilisis molestie.

This is an usp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vestibulum libero vel massa facilisis molestie.

This is an usp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vestibulum libero vel massa facilisis molestie.

This is an usp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vestibulum libero vel massa facilisis molestie.
Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är tillgängliga över hela världen.

Företagsuppgifter

Karlskrona (huvudkontor)
City Network International AB
Blekingegatan 1
SE-371 57 Karlskrona
Sweden

Stockholm
City Network International AB
Evenemangsgatan 2C
169 79 Solna
Sweden

Cleura är en del av Iver.

Org. nummer: 556630-7806
VAT nummer: SE556630780601

Bankgiro 670-­7525
IBAN: SE0280000816953376733469
BIC/SWIFT: SWEDSESS