Om oss


Vi är Cleura, det europeiska molnet.

Vi tror att en hållbar digital framtid börjar med friheten att skapa innovation. Därför utmanar vi normen med en laglig och säker infrastruktur. Den ultimata grunden för innovation och fullständig kontroll över dina data.

Vi tillför värde till din verksamhet genom vital molnteknik med fullständiga automatiseringsmöjligheter.
Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige.

Varför du väljer Cleura

Entreprenörsanda - lösningsorienterat tänkande

Vår drivkraft kännetecknas av att alltid hitta smarta och relevanta lösningar för att möjliggöra innovation hos våra kunder. Vår organisatoriska snabbhet gör oss proaktiva och lyhörda för våra kunders behov. Vi drar oss aldrig undan från ansvar.

Öppen källkod

Vi är starkt engagerade i öppen källkod och har årtionden av erfarenhet av att bygga och globalt skala våra molninfrastrukturlösningar. Samarbete över organisationer och gränser leder till fantastiska lösningar.

Integritet är en mänsklig rättighet

Information är världens mest värdefulla tillgång och bör behandlas med största respekt. Både ur perspektivet personligt integritet och sett till lagar och förordningar.

Det europeiska molnet för innovation

Vi är engagerade i ett datasuveränt Europa där affärer accelererar på molntjänster som baseras på öppen källkod, är hållbara och som följer våra Europeiska dataskyddslagar.

Förståelse för affärer

Vi arbetar med några av världens största säkerhetsföretag, betydande företag i starkt reglerade branscher och nystartade teknikföretag. Med en direkt relation till våra kunder samarbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för deras affärsmässiga framgång.

Förtroende är allt

Vi utmanar normen genom att bygga lösningar som bygger på europeiska värderingar och lagar. Den enda inlåsning vi tillämpar är kundtillfredsställelse.

Hållbarhet i fokus

Vår affärsmodell gör det möjligt för kunderna att betala för sitt molnanvändande per sekund vilket optimerar användningen av energi, hårdvara och finansiella resurser.

Distribuerad organisation, stark kultur

Vårt sätt att arbeta gör att vi kan hitta talanger där de finns. Med vår starka värdegrund bygger vi en stark kultur. Kombinationen skapar högpresterande team med hög medarbetarnöjdhet.

Våra kontor

Karlskrona (huvudkontor)
Cleura AB
Blekingegatan 1
SE-371 57 Karlskrona
Sweden
Stockholm
Cleura AB
Evenemangsgatan 2C
169 79 Solna
Sweden

Företagsuppgifter

Org. nummer: 556630-7806
VAT nummer: SE556630780601

Bankgiro 670-­7525
SEK IBAN: SE2695000099604218335059
EUR IBAN: SE3495000099604218335109
USD IBAN: SE0495000099603418335133
BIC/SWIFT: NDEASESS